Fysiklärare

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

530281 Växelverkningar och kroppar (5 sp) I 1 fi
530282 Växelverkningar och materia (5 sp) II 1 fi
530283 Elektromagnetism (5 sp) I - fi
530284 Strålningsfält och fotoner (5 sp) II - fi
530281 Växelverkningar och kroppar (5 sp) III 1 fi
530282 Växelverkningar och materia (5 sp) IV 1 fi
530283 Elektromagnetism (5 sp) III 1 fi
530284 Strålningsfält och fotoner (5 sp) IV 1 fi

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

530286 Termofysikens grunder (4 sp) I 1 fi
530287 Termodynamiska potentialer (6 sp) II 1 fi
53379 Fysikens mätmetoder I (5 sp) I 1 fi
530144 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten I (5 sp) fi
530145 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten II (5 sp) fi
530000 Relativitetsteorins grunder (4 sp) IV 1 fi
53703 Grunderna i kvantfysik (5 sp) III 1 fi
530288 Atomer och molekyler (3 sp) IV 1 fi

Valfria studier

53337 Materiens struktur (5 sp) I 1 fi
530141 Elektronik I (5 sp) II 1 fi (en)
53230 Introduktion till partikelfysiken I (5 sp) III 1 fi (en)
53058 Materialfysik I (5 sp) I 1 fi (en)
530177 Grunderna för nanovetenskap (3 sp) I 1 en
53108 Transportfenomen I (5 sp) IV 1 fi
530289 Grundkurs i fasta jordens geofysik (5 sp) I 1 fi
535026 Grunderna i meteorologi och väderobservation (5 sp) III 1 fi
53861 Grunderna i astronomi I (5 sp) II 1 fi
53862 Grunderna i astronomi II (5 sp) III 1 fi

Andra studier

53364 Johdatus fysiikan opettajan opintoihin (2 sp) I-II 1 fi
530147 Individuell studieplan (kandidatexamen) IV 1 fi
530500 NaK-start II 1 fi
530500 NaK-start IV 1 fi
53001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 fi
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi
530168 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) I-II 2 fi
530168 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) III-IV 1 fi
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III 1 fi

Avancerade studier

Obligatoriska studier

530161 Fysiikan käsitteet ja rakenteet I (5 sp) I 1 fi
530162 Fysiikan käsitteet ja rakenteet II (5 sp) II 1 fi
530235 Laborariekurs I för lärare med fysik som huvudämne (5 sp) I-II 1 fi
530218 Laborariekurs II för lärare med fysik som huvudämne (5 sp) I-II 1 fi
53112 Fysikens historia och filosofie (8 sp) I-II 1 fi
53168 Laudaturseminarium för fysiklärare (3 sp) I-IV 1 fi

Valfria studier

530239 Fysiikan käsitteet ja rakenteet III (5 sp) 2 fi
530263 Didaktisen fysiikan tutkimusmenetelmät (3 sp) I 2 fi
530341 Naturvetenskapliga färdigheter och lärandemiljöer (5 sp) II 1 fi

BIÄMNESSTUDIER

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

530214 Begreppsbildning i fysiken I (5 sp) III 1 fi
530244 Begreppsbildning i fysiken II (5 sp) IV 1 fi
530214 Begreppsbildning i fysiken I (5 sp) 2 fi
530244 Begreppsbildning i fysiken II (5 sp) 2 fi
530215 Laboratoriekurs I för lärare med fysik som biämne (5 sp) III-IV 1 fi
530216 Laboratoriekurs II för lärare med fysik som biämne (5 sp) III-IV 1 fi

Valfria studier

530217 Fysikens histroria och filosofi (8 sp) I-II
Aineopintojen kursseja

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC