Fysik - Undervisning på finska

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

530281 Växelverkningar och kroppar (5 sp) I 1 fi Hemsida
530282 Växelverkningar och materia (5 sp) II 1 fi Hemsida
530283 Elektromagnetism (5 sp) I - fi
530284 Strålningsfält och fotoner (5 sp) II - fi
530281 Växelverkningar och kroppar (5 sp) III 1 fi
530282 Växelverkningar och materia (5 sp) IV 1 fi Hemsida
530283 Elektromagnetism (5 sp) III 1 fi Hemsida
530284 Strålningsfält och fotoner (5 sp) IV 1 fi Hemsida
530140 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten (5 sp) I-IV fi Hemsida

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

53379 Fysikens mätmetoder I (5 sp) I 1 fi
530286 Termofysikens grunder (4 sp) I 1 fi Hemsida
530287 Termodynamiska potentialer (6 sp) II 1 fi Hemsida
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III-IV 1 fi
53703 Grunderna i kvantfysik (5 sp) III 1 fi Hemsida
530000 Relativitetsteorins grunder (4 sp) IV 1 fi Hemsida
530288 Atomer och molekyler (3 sp) IV 1 fi
53337 Materiens struktur (5 sp) I 1 fi Hemsida
530144 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten I (5 sp) fi Hemsida
530145 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten II (5 sp) fi Hemsida

Valfria studier

530141 Elektronik I (5 sp) II 1 fi (en)
53749 Solid State Continuum Mechanics I (5 sp) IV 2 fi (en) Hemsida
53230 Introduktion till partikelfysiken I (5 sp) III 1 fi (en) Hemsida
530289 Grundkurs i fasta jordens geofysik (5 sp) I 1 fi Hemsida
535020 Laboratoriexperiments i solida jordens geofysik (5 sp) II en
53058 Materialfysik I (5 sp) I 1 fi (en) Hemsida
530177 Grunderna för nanovetenskap (3 sp) I 1 en Hemsida
53108 Transportfenomen I (5 sp) IV 1 fi Hemsida
53263 Strålningsdetektorer II (5 sp) III-IV 2 en Hemsida
53399 Vetenskapliga beräkningar II (5 sp) I-II 1 en (fi) Hemsida

Andra studier

53001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 fi Hemsida
53450 Nykyfysiikan peruskiviä (5 sp) Augusti ? fi
53420 Fysiker i arbetslivet (3 sp) II 1 fi
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi Hemsida
53430 Smågruppsundervisning i fysik (1 sp) I, III 1 fi (en)
530168 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) I-II 2 fi Hemsida
530168 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) III-IV 1 fi Hemsida
530094 Vardaglig fysik (2 sp) III-IV 2-3 fi
53329 Miljöproblem, fysik och kemi (7 sp) III 2 fi
530147 Individuell studieplan (kandidatexamen) (1 sp) IV 1 fi
530500 NaK-start II 1 fi
530500 NaK-start IV 1 fi

Avancerade studier

Obligatoriska studier

53023 Fysikens mätmetoder II (10 sp) I-II 1 fi (en) Hemsida
530301 Fördjupade studiers seminarie i fysik och teoretisk fysik (3 sp) I-IV 1 fi (en) Hemsida
53032 Fördjupade studiernas laborationsarbeten i fysik (10 sp) fi (en)
53025 Strålningsskydd (3 sp) II 1 fi (en)

1. Aerosol- och miljöfysik

A. Kärnstudiernas kurser
53051 Aerosolfysik I (5 sp) I 1 en Hemsida
530001 Aerosofysik II (5 sp) II 1 en Hemsida
53328 Luftföroreningarnas fysik, kemi och konsekvenser; fältmätningar (5 sp) Höst, fält 1 en
53192 Studentseminarie (3 sp) I-IV 1 en Hemsida
530189 Statistical Analysis of Environmental Field Measurements (5 sp) I 1 en Hemsida
53311 Transportfenomen I (5 sp) II 2 en
530379 Climate.now (5 sp) II 1 en
530322 Introduction to modern atmospheric science I (5 sp) I 1 en
530323 Introduction to modern atmospheric science II (5 sp) II 1 en
53611 Basics of atmospheric chemistry (5 sp) III en
B. Specialiseringskurser
53304 Aerosolernas termodynamik (5 sp) IV 2 en Hemsida
53309 Aerosolernas fysikaliska kemi (5 sp) III 2 en
53174 Aerosolernas mätningsteknik (5 sp) II 1 en Hemsida
530265 Aerosol Modelling (5 sp) III 2 en
530191 Arktiska luftföroreningar (5 sp) Sommar, fält 2 en
53350 Modeller för atmosfär I (5 sp) III 2 en Hemsida
53352 Atmospheric modelling II (5 sp) IV 2 en Hemsida
530080 Measurements of Atmospheric aerosols: Aerosol Physics, Sampling and Measurement Techniques (4 sp) Vår, fält 1 en
530181 Formation and Growth of Atmosperic Aerosols (5 sp) Sommar, fält 2 en
530258 Advanced analysis of atmospheric processes and feedbacks and biosphere-atmosphere interactions (5 sp) Vår, fält 1 en
53341 Biogeokemiska kretslopp i atmosfären (5 sp) I 2 en Hemsida
56239 Introduction to biosphere-atmosphere gas exchange and its measurements (5 sp) I 2 en
530124 Classical Nucleation Theory (5 sp) III 2 en Hemsida
530264 Mass Spectrometry in Atmospheric Sciences and Environmental analysis (3-5 sp) III-IV 2 fi (en) Hemsida
530060 Simulations of Formation of Molecular Clusters (5 sp) I - en Hemsida
530068 Health Effects of Fine Particles (5 sp) III 2 en
530037 Småpartiklar i arbetsomgivningen (5 sp) III 2 en
530312 Research questions of greenhouse gases in land and water environments (5 sp) III-IV 2 en
53102 Scientific Outreach and International Partnership (5 sp) IV 2 en Hemsida

2. Rymdfysik

A. Kärnstudiernas kurser
53765 Plasmafysik (5 sp) I 1 en
53769 Rymdplasmafysik (5 sp) II 1 en
B. Specialiseringskurser
53752 Ionosfäärin fysiikka (5 sp) III 2 en
53766 Fortsättningskurs i rymdfysik (10 sp) I-II 10 en
53743 Solfysik (5 sp) III 2 en Hemsida
53319 Specialkurs i fysik (5 sp) IV ? en
xxxxx Numerical Space Physics (5 sp) IV 2 en

3. Bio- och medicinsk fysik

A. Kärnstudiernas kurser
530237 Introduction to Biological Physics (5 sp) I 1 fi (en) Hemsida
53053 Medicinsk fysik (3 sp) III-IV 2 fi
53340 Strålningsdosimetri (5 sp) I-II 2 fi
B. Specialiseringskurser
530238 Biofysik II (5 sp) II 2 fi (en) Hemsida
53356 Isotopdiagnostik (5 sp) III-IV 2 fi
530114 Klinisk fysiologi och neurofysiologi (5 sp) I-II 2 fi
530154 Klinisk radiologi (5 sp) I-II 2 fi
530221 Uppkomsten av komplexitet i naturen (5 sp) III 2 fi (en)
530155 Magneticimaging (5 sp) III-IV 2 fi
530229 NMR-spektroskopi av proteiner (5 sp) III 2 fi (en) Hemsida
53105 Strålbehandlingens fysik I (5 sp) I-II 2 fi
530021 Strålbehandlingens fysik II (3 sp) I-II 2 fi
530157 Ultraljudsundersökning (3 sp) III-IV 2 fi

4. Elektronik och industritillämpningar

A. Kärnstudiernas kurser
53017 Elektronik II (10 sp) III-IV 2 en
53045 Ultrasonik (10 sp) III-IV 2 en
B. Specialiseringskurser
53177 Analogielektronik (5 sp) I 2 en
530192 Fotonik i halvledare (5 sp) III-IV 2 en
530285 Nanoakustik I (5 sp) III 2 en
530328 Nanoakustik II (5 sp) IV 2 en
530038 Optik (5 sp) III-IV 2 en
530316 Quantitative measurements of sleepiness (5 sp) III ? en
530315 Ultrasonic drug delivery (5 sp) III ? en
xxxxx Bioelectronics (5 sp) II/III ? en
530314 Industrifysik (3 sp) III fi (en)

5. Partikel- och kärnfysik och kosmologi

A. Kärnstudiernas kurser
53250 Introduktion till partikelfysiken II (5 sp) IV 1 en Hemsida
53295 Particle Physics Phenomenology (5 sp) I-II/I 1 en Hemsida
B. Specialiseringskurser
53741 Higgs fysik (7 sp) I-II 2 en Hemsida
53296 Experimental Methods in Particle Physics (4 sp) III-IV 1 en
53299 Experimentell partikelfysik (5 sp) II 2 en Hemsida
53251 Partikelfysikens teorier (10 sp) I-II 1 en
530220 Kvantkfärgdynamik och hadronstruktur (3 sp) III-IV - en
53281 Teorier bortom standardmodellen (5 sp) III 1 en
530226 Beräkningsmetoder i högenergifysiken (5 sp) III-IV 2 en Hemsida
53261 Radiation detectors: gaseous detectors and scintillators (5 sp) III 2 en Hemsida
530088 Statistiska metoder (5 sp) III-IV 1 en Hemsida
53046 Kärnfysik (10 sp) I-II 2 en Hemsida
53742 Specialkurs i partikelfysik (5 sp) IV - en
530005 Vägintegraler (5 sp) III - en
530057 Kvantfältteori I (7 sp) I 1 en
53210 Kvantfältteori II (5 sp) II 1 en
53797 Supersymmetri (7 sp) I-II 2 en Hemsida
537013 Kvantfältteori I (10 sp) I-II 2 en
537014 Kvantfältteori II (10 sp) III-IV 2 en

6. Beräkningsfysik

A. Kärnstudiernas kurser
53391 Tieteellisen laskennan ohjelmointi (5 sp) en Hemsida
530006 Grunder för Monte Carlo-simuleringar (5 sp) III 1 en Hemsida
53369 Vetenskapliga beräkningar III (10 sp) III-IV 2 en Hemsida
B. Specialiseringskurser
55417 Kumpula Computational Chemistry and Physics (3 sp) I-IV 1 en Hemsida
530245 Laskennallinen nanotiede (10 sp) I-II 1 en Hemsida
53363 Introduktion till atomiska simuleringsmetoder (10 sp) I-II 2 en Hemsida
530153 Monte Carlo-simuleringar i fysik (5 sp) IV 2 en Hemsida
530266 Scientific Programming in C (5 sp) II - en
53382 Verktyg för högprestandaberäkningar (5 sp) I-II 2 en Hemsida

7. Material- och nanofysik

A. Kärnstudiernas kurser
53036 Fasta tillståndets fysik I (10 sp) III-IV 1 en Hemsida
530267 Nanofysik ock nanokemi (5 sp) II 1 en Hemsida
53107 Materialfysik II (5 sp) IV 2 en
530182 Physics of Soft Condensed Matter I (5 sp) III 2 en Hemsida
B. Specialiseringskurser
530113 Ion Beams in Materials Physics I (5 sp) III-IV 2 fi (en) Hemsida
530279 Ion Beams in Materials Physics II (5 sp) III-IV 2 fi (en)
53037 Fasta tillståndets fysik II (5 sp) II 2 en Hemsida
53319 Specialkurs i fysik (5 sp) III-IV 2 en
530183 Physics of Soft Condensed Matter II (5 sp) IV 2 en Hemsida
530202 Ytfysik I (5 sp) III 2 en Hemsida
530169 Ytfysik II (5 sp) IV 2 en Hemsida
530184 Halvledarfysik (10 sp) III-IV 2 en Hemsida
53041 Synchrothon Radiation in Materials Research I (5 sp) III 2 en Hemsida
53178 Synchrothon Radiation in Materials Research II (5 sp) IV 2 en Hemsida

8. Fasta jordens geofysik

Obligatoriska studier

535045 Fält kurs i geofysik för fasta jorden (5 sp) I 1 en Hemsida
53211 Struktur och dynamik av litosfären (5 sp) I-II 1 en Hemsida
53212 Tillämpad geofysik (5 sp) II ? 1 en Hemsida

Valfria studier

A. Kärnstudiernas kurser
53511 Geodesi I (5 sp) III-IV 2 en Hemsida
53521 Geomagnetism (5 sp) I-II 2 en Hemsida
53565 Geotermik (5 sp) III-IV 1 en Hemsida
53213 Geofysiska mätningar i borrhål (3 sp) IV 2 en
53214 De fysikaliska egenskaperna hor bergarter: teori och mätningar (5 sp) III 1 en Hemsida
53514 GPS mättningar (5 sp) I-II 2 en Hemsida
B. Specialiseringskurser
535110 Rymgeodesi (5 sp) I-II 2 en Hemsida
53516 Physical geodesy (5 sp) II 2 en Hemsida
53215 Inversion av geofysiska data (5 sp) II 2 en
535031 Specialkurs i fasta jordens geofysik (5 sp) IV 2 en
535031 Specialkurs i fasta jordens geofysik (5 sp) I-II - en
535017 Paleomagnetism (5 sp) III-IV 2 en Hemsida
535021 Planetarisk geofysik (5 sp) III-IV 2 en
535047 Ympäristömagnetismi (5 sp) I 2 en
535031 Specialkurs i fasta jordens geofysik I-II en

Andra studier

530228 Tentamen för behörighet som ansvarig föreståndare för strålsäkerheten (1 sp) I-IV - fi

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC