Fysik - Undervisning på svenska

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

530291 Växelverkningar och kroppar (5 sp) I 1 se
530292 Växelverkningar och materia (5 sp) II 1 se
530293 Elektromagnetism (5 sp) III 1 se
530294 Strålningsfält och fotoner (5 sp) IV 1 se
530140 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten (5 sp) I-IV se

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

530091 Relativitetsteorins grunder (5 sp) III ? se
530096 Fysikens mätmetoder I (5 sp) I ? se
530295 Termofysikens grunder (4 sp) I 1 se
530296 Termodynamiska potentialer (6 sp) II 1 se
530297 Kvanfysikens grunder (5 sp) III ? se
530298 Atomer och molekyler (3 sp) IV ? se
533371 Materiens struktur (5 sp) I 1 se
530144 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten I (5 sp) fi
530145 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten II (5 sp) fi
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III-IV 1 fi

Valfria studier

530276 Materialfysik I (5 sp) III 2 se
530277 Atmosfärvetenskap nu (5 sp) II 2 se
530278 Strålningsskador (5 sp) IV 2 se
530141 Elektronik I (5 sp) II 1 fi (en)
53749 Solid State Continuum Mechanics I (5 sp) III 2 fi (en)
53230 Introduktion till partikelfysiken I (5 sp) III 1 fi (en)
530177 Grunderna för nanovetenskap (3 sp) I 1 en
53399 Vetenskapliga beräkningar II (5 sp) I-II 1 en (fi)
53311 Transportfenomen I (5 sp) II 1 en
530289 Grundkurs i fasta jordens geofysik (5 sp) I 1 fi
537011 Elektrodynamik I (5 sp) III 1 fi
537010 Analytisk mekanik (5 sp) I 1 fi
53716 Kvantmekanik I (10 sp) I-II 1 fi
537004 Statistisk mekanik (5 sp) III 1 fi (en)
537005 Kvantstatistik (5 sp) IV 1 fi (en)
53697 Flödesfenomen (5 sp) II ? en
53921 Grundkurs i astrofysik (8 sp) III-IV 2 fi

Andra studier

530108 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 se
53460 Nutida fysikens grunder (5 sp) I 1 se
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi
530147 Individuell studieplan (kandidatexamen) (1 sp) IV 1 fi
530500 NaK-start (0 sp) II 1 fi
530500 NaK-start (0 sp) IV 1 fi
530290 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) ? ? se

Avancerade studier

Obligatoriska studier

530310 Seminarier i fysik (3 sp) III-IV 1 se
53023 Fysikens mätmetoder II (10 sp) I-II 1 fi (en)
53032 Fördjupade studiernas laborationsarbeten i fysik (10 sp) fi (en)
53025 Strålningsskydd (3 sp) II 1 fi (en)

Valfria studier

530302 Materialfysik II (5 sp) IV ? se
530299 Fasta tillståndets fysik (10 sp) III-IV 1 se

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC