Meteorologi

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

53604 Atmosfärens termodynamik (5 sp) I 1 fi
535026 Grunderna i meteorologi och väderobservation (5 sp) III 1 fi
53622 Grunder i atmosfärens flödesdynamik (10 sp) III-IV 1 fi
53646 Gränsskiktets fysik I (5 sp) IV 1 fi

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

53605 Dynamik av atmosfärens flödesstrukturer (8 sp) I-II 1 fi
53627 Klimatologins grunder (3 sp) III 1 fi
53628 Fysikalisk klimatologi (3 sp) IV 1 fi
53623 Numerisk meteorologi I (5 sp) I 1 fi
53606 Synoptisk meteorologi I (5 sp) II 1 en
53695 Meteorologisk mätteknik (3 sp) I ? fi
53638 Laborationskurs i meteorologisk mätteknik (3 sp) II-III 1 fi
53696 Radar- och fjärranalysmeteorologi (3 sp) II 2 en
53602 Statistisk behandling av observationer (3 sp) I 2 fi
53697 Flödesfenomen (5 sp) II 1 en
530286 Termofysikens grunder (4 sp) I 1 fi
530287 Termodynamiska potentialer (6 sp) II 1 fi
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III-IV 1 fi

Valfria studier

53632 Mesometeorologi (3 sp) III 2 fi
53607 Synoptisk meteorologi II (5 sp) III 2 en
53656 Laborationskurs i synoptisk meteorologi (3 sp) IV 2 fi
53670 Atmosfärens växthuseffekt, klimatförändringar och påverkningar (5 sp) IV fi
53749 Solid State Continuum Mechanics I (5 sp) III 2 fi (en)
53108 Transportfenomen I (5 sp) IV 1 fi
530144 Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten I (5 sp) fi
53541 Grundkurs i oceanografi (5 sp) III 2 fi

Andra studier

53669 (535123) Seminaarikurssi(Äidinkielen seminaari) (2 sp) III-IV 2 fi
53691 Avdelningsseminarie I-IV 3 en
53001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 fi
530147 Individuell studieplan (kandidatexamen) (1 sp) IV 1 fi
530500 NaK-start (0 sp) II 1 fi
530500 NaK-start (0 sp) IV 1 fi
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi

Avancerade studier

Obligatoriska studier

53624 Fysikalisk meteorologi (5 sp) I 2 fi (en)
53648 Atmosfärens allmänna cirkulation I (5 sp) III 2 fi (en)
53634 Molnfysik (5 sp) III 1 en

1. DYNAMISK OCH FYSIKALISK METEOROLOGI

A. Kärnstudiernas kurser
53654 Numerisk meteorologi II (5 sp) II 2 fi (en)
53659 Fortsättningskurs i atmosfärens dynamik (5 sp) II 2 fi (en)
53651 Atmosfärens allmänna cirkulation II (5 sp) I 2 fi (en)
53665 Fortsättningskurs i radarmeteorologi (5 sp) II 2 en
B. Specialiseringskurser
53655 Laborationskurs i numerisk meteorologi (5 sp) III-IV 2 fi (en)
53657 Laborationskurs i radarmeteorologi (3 sp) III-IV 2 en
53673 Stratosfärens dynamik och kemi (5 sp) IV 2 en
53672 Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto (5 sp) IV 2 fi
530231 Fjärrkarteringstillämpningar i meteorologi (5 sp)
53611 Basics of atmospheric chemistry (5 sp) III 1 en
53376 Hydrodynamik (5 sp) IV 2 en
535006 Tidserie analysis i goevetenskaper (5 sp) III-IV 2 fi
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät (5 sp) III-IV 2 en
53864 Elektromagnetisk spridning och absorption (5 sp) IV 2 en
530379 Climate.now (5 sp) II 1 en

2. Mikrometeorologi och kemikalisk meteorologi

A. Kärnstudiernas kurser
53693 Vattnets, kolets och kvävets kretslopp på land (5 sp) II 2 fi (en)
53641 Fältkurs i mikrometeorologi och hydrologi (4 sp) IV (Maj 2017, i Hyytiälä) 2 fi (en)
53051 Aerosolfysik I (5 sp) I 1 en
53311 Transportfenomen I (5 sp) II 1 en
535006 Tidserie analysis i goevetenskaper (5 sp) III-IV 2 fi
B. Specialiseringskurser
53611 Basics of atmospheric chemistry (5 sp) III 2 en
530007 Fortsättningskurs i luftkemi (5 sp) IV 2 en
53652 Gränsskiktets fysik II (5 sp) II 2 fi (en)
530233 Fjärrdetektion med satellit av aerosolernas fysikaliska och optiska egenskaper (5 sp) IV 2 en
530040 Theory of Micrometeorological Flux Measurement Methods (5 sp) III 2 en
xxxxx Aerosol-cloud-climate interactions (Itä-Suomen yliopisto + Tukholman yliopisto) (15 sp) ? 2 en
53350 Modeller för atmosfär I (5 sp) III 2 en
53328 Luftföroreningarnas fysik, kemi och konsekvenser; fältmätningar (5 sp) Höst, fält 1 en
530080 Measurements of Atmospheric aerosols: Aerosol Physics, Sampling and Measurement Techniques (4 sp) Vår, fält 1 en
530124 Classical Nucleation Theory (5 sp) III 2 en
530181 Formation and Growth of Atmosperic Aerosols (5 sp) Sommar, fält 2 en
53341 Biogeokemiska kretslopp i atmosfären (5 sp) I 2 en
535041 Turbulensteori (5 sp) I-II 2 fi
53376 Hydrodynamik (5 sp) IV 2 en

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC