Astronomi

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

53861 Grunderna i astronomi I (5 sp) II 1 fi
53862 Grunderna i astronomi II (5 sp) III 1 fi
53909 Grundkurs i observationell astronomi I (5 sp) III-IV 1 fi
53915 Grundkurs i observationell astronomi II (5 sp) I-II 1 fi (enl)
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III-IV 1 fi

Ämnesstudier

53921 Grundkurs i astrofysik (8 sp) III-IV 2 fi
53922 Celest mekanik (8 sp) I-II 2 fi
53923 Solsystemets fysik (5 sp) III-IV 2 fi
53926 Galaxer och kosmologi (5 sp) I-II 2 fi
53858 Fortsättningskurs i observerande astronomi I (6 sp) I-II 1 fi (enl)
53925 Vintergatans struktur (5 sp) I-II 2 fi
53924 Stjärnornas struktur och utveckling (5 sp) III-IV 2 fi
53399 Vetenskapliga beräkningar II (5 sp) I-II 1 en (fi)
53602 Statistisk behandling av observationer (3 sp) I 2 fi
530000 Relativitetsteorins grunder (4 sp) IV 1 fi

Andra studier

53905 Universum nu (3 sp) I 1 fi
53905 Universum nu (3 sp) IV 1 fi
53905 Universum nu (3 sp) III 2 en
53972 Berätta om astronomi -kurs i popularisering (3 sp) IV ? fi
53905 Universum nu (3+3 sp) III-IV 2 se
53985 Introduktionskurs i astrobiologi (3 sp) II 2 fi
53001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 fi
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi

Avancerade studier

Obligatoriska studier

53944 Seminarieövningar i astronomi (3 sp) I-IV 1 en

Valfria studier

A. Kärnstudiernas kurser
53941 Fortsättningskurs i observerande astronomi II (5 sp) III-IV 2 fi (en)
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät (5 sp) III-IV 2 en
53942 Fortsättningskurs i astrofysik (5 sp) I-II 2 en
53864 Elektromagnetisk spridning och absorption (5 sp) IV 2 en
53369 Vetenskapliga beräkningar III (10 sp) III-IV 2 en
B. Specialiseringskurser
53850 Aikasarja-analyysi tähtitieteessä I (5 sp) I-II 2 fi (en)
53856 Aurinkokunnan pienkappaleet I (5 sp) I-II 2 en
53848 Magneto-hydrodynamik (5 sp) I-II 2 fi (en)
53833 Högenergi astrofysik (5 sp) III-IV 2 en
53852 Säteilynkuljetus (5 sp) I 2 fi (en)
53956 Det interstellära mediet (5 sp) III 2 fi (en)
53919 Sähkömagneettinen sironta I (5 sp) I 2 fi (en)
53932 Variabla stjärnor (5 sp) I-II 2 fi (en)
53825 Sähkömagneettinen sironta II (5 sp) II 2 fi (en)
53854 Radioastronomie (5 sp) IV 2 fi (en)
53918 Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä (5 sp) III-IV 2 fi (en)
53863 Galaxernas uppkomst och utveckling (5 sp) III-IV 2 fi (en)
53835 Stellar magnetik aktiviti (5 sp) III-IV ? en
53857 Tähtitieteen erikoiskurssi (C) (5 sp) I ? en
53817 Introduction i projektarbete (5 sp) III-IV 1 en
53831 Introduktion till sakkunniguppdrag (5 sp) I-II 1 en

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC