Teoretisk fysik

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

53704 Matematiska hjälpmedel I (5 sp) I 1 fi Hemsida
53705 Matematiska hjälpmedel II (5 sp) II 1 fi Hemsida
530000 Relativitetsteorins grunder (4 sp) IV 1 fi Hemsida
53703 Grunderna i kvantfysik (5 sp) III 1 fi Hemsida

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

53723 Fysikens matematiska metoder Ia (5 sp) I 1 fi Hemsida
53724 Fysikens matematiska metoder Ib (5 sp) II 1 fi Hemsida
53725 Fysikens matematiska metoder IIa (5 sp) III 1 fi Hemsida
53726 Fysikens matematiska metoder IIb (5 sp) IV 1 fi Hemsida
537010 Analytisk mekanik (5 sp) I 1 fi
537011 Elektrodynamik I (5 sp) III 1 fi
537012 Elektrodynamik II (5 sp) IV 1 fi
53716 Kvantmekanik I (10 sp) I-II 1 fi Hemsida
537004 Statistisk mekanik (5 sp) III 1 fi (en)
530286 Termofysikens grunder (4 sp) I 1 fi
530287 Termodynamiska potentialer (6 sp) II 1 fi

Valfria studier

53757 Kosmologi I (5 sp) I 1 en Hemsida
53749 Solid State Continuum Mechanics I (5 sp) III 2 en
537491 Solid State Continuum Mechanics II (5 sp) III 2 en
537005 Kvantstatistik (5 sp) IV 1 fi (en)
530288 Atomer och molekyler (3 sp) IV 1 fi
53230 Introduktion till partikelfysiken I (5 sp) III 1 fi (en)
53399 Vetenskapliga beräkningar II (5 sp) I-II 1 en (fi)
53058 Materialfysik I (5 sp) I 1 fi (en)
530177 Grunderna för nanovetenskap (3 sp) I 1 en
53921 Grundkurs i astrofysik (8 sp) III-IV 2 fi

Andra studier

530147 Individuell studieplan (kandidatexamen) (1 sp) IV 1 fi
530500 NaK-start (0 sp) II 1 fi
530500 NaK-start (0 sp) IV 1 fi
53001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 fi
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi
530168 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) I-II 2 fi
530168 Modersmålet (seminarierna) (3 sp) III-IV 1 fi
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III-IV 1 fi

Avancerade studier

Obligatoriska studier

530301 Fördjupade studiers seminarie i fysik och teoretisk fysik (3 sp) I-IV 1 fi

Valfria studier

A. Kärnstudiernas kurser
53713 Fysikens matematiska metoder III (10 sp) I-II 1 fi (en) Hemsida
53717 Kvantmekanik II (10 sp) III-IV 1 fi (en)
537171 Kvantmekanik IIa (5 sp) III 1 fi (en)
537172 Kvantmekanik IIb (5 sp) IV 1 fi (en)
53765 Plasmafysik (5 sp) I 1 fi (en)
53376 Hydrodynamik (5 sp) IV 2 en
537013 Kvantfältteori I (10 sp) I-II 2 en
53396 Tieteellinen laskenta III (10 sp) III-IV 2 en
53250 Introduktion till partikelfysiken II (5 sp) IV 1 en
B. Specialiseringskurser
53769 Rymdplasmafysik (5 sp) II 1 en
53758 Kosmologi II (5 sp) II 1 en Hemsida
53736 Allmänna relativitetsteori (10 sp) III-IV 1 en Hemsida
53766 Fortsättningskurs i rymdfysik (10 sp) III-IV 2 en
53728 Advanced Course in Statistical Physics (10 sp) III-IV 1 fi (en)
537014 Kvantfältteori II (10 sp) III-IV 2 en
53743 Solfysik (5 sp) III 2 en Hemsida
530224 String Theory (5 sp) I-II Hemsida
537003 Hilakenttäteoria (10 sp)
53755 Specialkurs i kosmologi (10 sp) I-II 2 fi (en)
537551 Specialkurs i kosmologi II (10 sp) III-IV 2 fi (en)
xxxxx Numerical Space Physics (5 sp) IV 2 en
53776 Specialkurs i teoretisk fysik (5 sp) IV 2 fi (en)
53776 Specialkurs i teoretisk fysik (5 sp) I-II 2 fi (en) Hemsida
53776 Specialkurs i teoretisk fysik (5 sp) III 2 en
53733 Den kondenserade materiens teori (5 sp) II 2 fi (en)
53210 Kvantfältteori II (7 sp) II 1 en
53735 Hiukkasfysiikan teoriat (10 sp) I-II 1 en
53741 Higgs fysik (7 sp) I-II 2 en
53797 Supersymmetri (7 sp) I-II 2 en
530057 Kvantfältteori I (7 sp) I 1 en
530267 Nanofysik ock nanokemi (5 sp) II 1 en
53036 Fasta tillståndets fysik I (10 sp) III-IV 1 en
530006 Grunder för Monte Carlo-simuleringar (5 sp) III 1 en
53046 Kärnfysik (5 sp) II 2 en
53752 Ionosfäärin fysiikka (5 sp) III 2 en
530153 Monte Carlo-simuleringar i fysik (5 sp) III 2 en
53382 Verktyg för högprestandaberäkningar (5 sp) I-II 2 nglanti
53037 Fasta tillståndets fysik II (10 sp) III-IV 1 en
530266 Scientific Programming in C (5 sp) II - en
53319 Specialkurs i fysik (5 sp) IV - en
53919 Sähkömagneettinen sironta I (5 sp) I 2 fi (en)
53825 Sähkömagneettinen sironta II (5 sp) II 2 fi (en)
53848 Magneto-hydrodynamik (5 sp) I-II 2 fi (en)
57072 Specialkurs i matematik
57338 Sannolikhet och statistisk fysik
57072 Specialkurs i matematik
57072 Specialkurs i matematik

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC