Geofysik

Fysik - Undervisning på finska | Fysik - Undervisning på svenska | Fysiklärare | Teoretisk fysik | Geofysik | Meteorologi | Astronomi

Klicka på kurskoden för att besöka WebOodi. De gråa kurserna är inte tillgängliga det här läsåret (2016-2017) Förutom de här kurserna kan man vid institutionen för fysik även studera fakultetens gemensamma studier, biämnesstudier, språkstudier osv. Om informationen i WebOodi är bristfällig, kontakta föreläsaren. Om föreläsaren inte har en e-postadress, kontakta phyinfo@helsinki.fi. Se föreläsningsperioderna här.

Undervisningsspråk:  Nivå:  Termin: 
WebOodi-kod Kursnamn Period Intervall Språk Hemsida

HUVUDÄMNESSTUDIER

Grundstudier

535026 Grunderna i meteorologi och väderobservation (5 sp) III 1 fi
53604 Atmosfärens termodynamik (5 sp) I 1 fi
53622 Grunder i atmosfärens flödesdynamik (10 sp) III-IV 1 fi
53646 Gränsskiktets fysik I (5 sp) IV 1 fi

Ämnesstudier

Obligatoriska studier

53531 Grundkurs i hydrologi (5 sp) IV 1 fi
53541 Grundkurs i oceanografi (5 sp) I 2 fi
53568 Snöns och isens geofysik (5 sp) III 2 fi
53536 Mätningsmetoder i hydrosfärs geofysik (5 sp) I-II 2 fi
53749 Solid State Continuum Mechanics I (5 sp) III 2 fi (en)
530289 Grundkurs i fasta jordens geofysik (5 sp) I 1 fi
53697 Flödesfenomen (5 sp) II ? en
53602 Statistisk behandling av observationer (3 sp) I 2 fi
53398 Vetenskapliga beräkningar I (5 sp) III-IV 1 fi
535046 Geographic Information Systems (GIS) (? sp) ? ? ?

Valfria studier

53528 Deskriptiv oceanografi (5 sp) II 2 en
53540 Östersjöns oceanografi I (5 sp) III-IV 2 fi
535024 Tillämpad hydrologi (5 sp) III-IV ? fi
53537 Fjärranalys (5 sp) I-IV 1 fi (en)
54156 Hydrogeologins grunder (? sp) II ? ?
53399 Vetenskapliga beräkningar II (5 sp) I-II 1 en (fi)
530286 Termofysikens grunder (4 sp) I 1 fi
530287 Termodynamiska potentialer (6 sp) II 1 fi

Andra studier

535123 Modersmål (seminarieföredrag) (2 sp) III-IV 1 fi (se)
53001 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 sp) I-II 1 fi
530148 IKT-körkort, färdigheter i informationsteknologi (3 sp) I-IV 1 fi
53704 Matematiska hjälpmedel I (8 sp) I 1 fi

Avancerade studier

Obligatoriska studier

50304 Seminarium i geofysik (3 sp) I-IV 1 fi (en)
535006 Tidserie analysis i goevetenskaper (5 sp) III-IV 2 fi
535041 Turbulensteori (5 sp) IV? 2 fi
53583 Matematiska modeller i hydrosfärens fysik (5 sp) II 2 fi
535040 Geofysikens historia (2 sp) I-IV 1 en
535126 Fältkurs i snö och is (5 sp) IV 2 en
xxxxx Järvien fysiikan kenttäkurssi (3 sp) I ? en
535128 Meritieteen kenttäkurssi (5 sp) III ? en
53641 Fältkurs i mikrometeorologi och hydrologi (4 sp) IV (Maj 2017 i Hyytiälä?) 2 fi (en)

Valfria studier

A. Kärnstudiernas kurser
53545 Dynamisk oceanografi I (5 sp) III 2 fi (en)
535008 Glasiologi (5 sp) III-IV 2 en
53574 Global hydrologi (5 sp) III-IV? 2
53548 Vattenvågor (5 sp) I-II 2 fi
B. Kärnstudiernas fördjupade kurser
53505 Rannikko-oseanografia (5 sp) III ? fi
53587 Östersjöns oceanografi II (5 sp) ?
535004 Routa (5 sp) ? fi
535039 Specialkurs i hydrosfärens geofysik (5 sp) IV 2 en
535039 Specialkurs i hydrosfärens geofysik (5 sp) III-IV? 2 en
535048 Specialkurs i geofysik II ? fi
Polaarinen oseanografia (5 sp) I-II 2 fi
53500 Geofysik av havsis (5 sp) I-II 2 en
535052 Snow science winter school (3 sp) III en
Vesivaipan seminaarikurssi (8 sp) I-IV 1 fi (en)
54156 Hydrogeologins grunder (? sp) ? ? ?
53376 Hydrodynamik (5 sp) IV 2 en
xxxxx Vesivaipan kirjaseminaari I-IV

Updaterad 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC