Laitostentit


Vanhat laitostenttikysymykset

Aikataulut

Fysiikan laitoksen laitostenttejä järjestetään lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa torstaina klo 12.00-16 Physicumin salissa D101. Kesällä tenttejä järjestetään touko-, kesä- ja elokuussa. Tarkemmat päivämäärät löydät täältä.


Tentittävät kurssit

Tarkemman listan tentittävistä kursseista löydät täältä.


Ilmoittautuminen

Laitostentteihin ilmoittaudutaan VAIN WebOodin kautta. Ilmoittautuminen alkaa tunti edellisen laitostentin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja päättyy tenttiä edeltävän viikon maanantaina klo 12.00 (poikkeuksena elokuun laitostentti, jonka ilmoittautuminen päättyy jo kesäkuussa).

Jos loppukoesuoritus on hylätty kaksi kertaa, opiskelijan on ennen ilmoittautumista otettava yhteyttä kurssin luennoitsijaan. Hänen kanssaan sovitaan keinoista, joilla perustietoja vahvistetaan ennen seuraavaa kuulustelua.

Säteilysuojelusta vastaavan johtajan pätevyyskuulusteluun ei voi ilmoittautua WebOodin kautta. Pätevyyskuulustelun tenttimistä varten ota hyvissä ajoin yhteyttä Merja Blombergiin (merja.blomberg@helsinki.fi, puh. (09) 191 50635), joka tarkastaa ilmoittautujan nykyisten säännösten mukaisen kuulustelukelpoisuuden. Ilmoita Merjalle myös haluamasi pätevyysala (ST 1.8:n mukaiset pätevyysalat ovat: 1. Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla. 2. Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. 3. Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. 4. Radioaktiivisten aineiden kauppa. Alat 2-4 voidaan kombinoida tentissä kuulusteltavan haluamalla tavalla.)

Mikäli et löydä etsimääsi tenttiä WebOodista fysiikan tai muiden oppiaineiden oppaista, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan.


Syventävien kurssien tenttiminen laitostentissä

Mikäli olet tulossa tenttimään jonkin oppiaineen syventävää kurssia laitostenttiin, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä ko. kurssin luennoitsijaan. Saatuasi häneltä luvan kurssin tenttimiseen, voit ilmoittautua laitostenttiin WebOodin kautta ko. oppiaineen syventävien kurssien koodilla.


Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautumisten peruutukset on tehtävä ilmoittautumisajan puitteissa. Mikäli kuitenkin joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisen päätyttyä, tee se sähköpostilla osoitteeseen fyl-laitostentti@helsinki.fi viimeistään tenttiä edeltävänä päivänä klo 16 mennessä. Kuulusteluun saapumatta jättäminen ilman peruutusta tai pätevää syytä tulkitaan suoritusyritykseksi.


Ohjeita tenttitilaisuuten

  • Tenttitilaisuudessa on näytettävä jonkin kuvallinen dokumentti, josta selviää henkilöllisyys.
  • Tentissä ei saa käyttää taulukoita eikä muutakaan kirjallisuutta, ellei luennoitsijan kanssa ole toisin sovittu.