Fysiikan vanhat laitostenttikysymykset

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot


Perusopinnot

530283Sähkömagnetismi 14.11.2012 | 21.08.2013 | 14.11.2013 | 16.01.2014 | 20.03.2014 | 22.05.2014 | 28.05.2014 | 21.08.2014 | 20.10.2014 | 30.10.2014 | 22.01.2015 | 19.03.2015 | 09.04.2015
530284Säteilykentät ja fotonit 12.06.2013 | 21.08.2013 | 19.09.2013 | 20.02.2014 | 28.05.2014 | 21.08.2014 | 02.10.2014 | 22.01.2015 | 05.02.2015
530284Säteilykentät ja fotonit (in English) 05.02.2015
530282Vuorovaikutukset ja aine 20.02.2013 | 12.06.2013 | 21.08.2013 | 14.11.2013 | 20.02.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 02.10.2014 | 15.01.2015 | 22.01.2015
530282Vuorovaikutukset ja aine (in English) 26.02.2015
530281Vuorovaikutukset ja kappaleet 14.11.2012 | 20.02.2013 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 19.09.2013 | 14.11.2013 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 09.04.2015

Aineopinnot

53336Aineen rakenne I 11.03.2009 | 13.05.2009 | 14.04.2010 | 15.06.2011 | 14.12.2011 | 13.06.2012 | 12.12.2013 | 20.02.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014
53337Aineen rakenne II 13.05.2009 | 14.10.2009 | 17.02.2010 | 17.08.2011 | 19.10.2011 | 14.12.2011 | 12.12.2012 | 12.12.2013 | 12.06.2014
530207Aineopintojen laboratoriotöiden säteilysuojelu 18.05.2011 | 17.08.2011 | 19.10.2011 | 16.05.2012 | 13.06.2012 | 12.12.2012 | 20.02.2013 | 15.05.2013
530141Elektroniikka I 14.01.2008 | 28.05.2008 | 20.01.2010 | 17.02.2010 | 18.04.2012 | 16.01.2014 | 20.02.2014 | 24.04.2014 | 22.01.2015 | 26.02.2015
530141Elektroniikka I (in English) 20.02.2014
530217Fysiikan historia (opettajankoul.) 16.02.2011 | 16.03.2011 | 20.04.2011 | 17.08.2011 | 14.12.2011 | 15.02.2012 | 16.05.2012 | 13.06.2012
53379Fysiikan mittausmenetelmät I 17.02.2010 | 14.04.2010 | 17.11.2010 | 17.08.2011 | 14.12.2011 | 12.12.2013 | 20.02.2014 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 21.08.2014
53749Jatkumomekaniikan perusteet 21.03.2012 | 16.05.2012 | 22.05.2014 | 28.05.2014 | 02.10.2014
53230Johdatus hiukkasfysiikkaan I 20.04.2011 | 14.12.2011 | 18.04.2012 | 13.06.2012 | 12.12.2012 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 20.03.2014 | 24.04.2014 | 09.04.2015
530289 22.01.2015
53058Materiaalifysiikka I 17.02.2010 | 15.12.2010 | 16.02.2011 | 20.04.2011 | 20.02.2014 | 24.04.2014 | 21.08.2014
53058Materiaalifysiikka I (in English 20.02.2014
530177Nanotieteen perusteet 15.02.2012 | 18.04.2012 | 13.06.2012 | 22.08.2012 | 12.12.2012 | 16.01.2013 | 12.06.2013 | 20.02.2014 | 12.06.2014 | 21.08.2014 | 15.01.2015 | 19.03.2015
530177Nanotieteen perusteet (in English) 20.02.2014 | 12.06.2014
530287Termodynaamiset potentiaalit 05.02.2015 | 19.03.2015
530286Termofysiikan perusteet 30.10.2014 | 22.01.2015 | 05.02.2015 | 19.03.2015
53014Termofysiikka 15.02.2012 | 18.04.2012 | 13.06.2012 | 12.06.2013 | 20.02.2014 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 11.09.2014
53014Termofysiikan loppukokeen liite 12.06.2014
53398Tieteellinen laskenta I 21.03.2012 | 20.03.2013 | 15.05.2013 | 21.08.2013 | 20.03.2014 | 22.05.2014 | 28.05.2014 | 21.08.2014 | 02.10.2014
53398Tieteellinen laskenta I (in English) 15.05.2013
53398Tieteellinen laskenta I (på svenska) 15.05.2013
53108Siirtoilmiöt I 19.05.2010 | 16.06.2010 | 20.10.2010 | 17.11.2010 | 15.06.2011 | 13.06.2012 | 17.10.2012 | 15.05.2013 | 20.02.2014 | 28.05.2014

Syventävät opinnot

53174Aerosolien mittaustekniikka 20.03.2014 | 12.06.2014 | 22.01.2015
53051Aerosolifysiikka I 11.11.2009 | 17.02.2010 | 14.04.2010 | 14.12.2011 | 12.12.2013 | 20.11.2014 | 22.01.2015 | 26.02.2015
53051Aerosolifysiikka I:n loppukokeen liite 12.12.2013
530001Aerosolifysiikka II 17.10.2012
530243Aerosolioptiikka 18.04.2012
53052Akustiikka 17.06.2009 | 18.01.2012 | 21.03.2012
53177Analogiaelektroniikka 16.02.2011
530237Biofysiikka I 12.06.2013
530238Biofysiikka II 19.01.2011
53023Fysiikan mittausmenetelmät II 15.12.2010 | 19.01.2011 | 16.02.2011 | 20.03.2014 | 30.10.2014 | 22.01.2015
53251Hiukkasfysiikan teoriat 20.01.2010 | 19.01.2011 | 16.01.2013 | 20.03.2014 | 22.05.2014 | 22.01.2015
530113Ionisuihkut materiaalifysiikassa I 19.09.2013
53356Isotooppidiagnostiikka 16.04.2008 | 14.05.2008 | 20.04.2011 | 21.03.2012 | 16.01.2014 | 20.02.2014
53356Isotooppidiagnostiikka (in English) 20.02.2014
53250Johdatus hiukkasfysiikkaan II 17.06.2009 | 12.08.2009 | 13.06.2012 | 22.08.2012 | 15.05.2013 | 22.05.2014 | 12.06.2014
530057Johdatus kvanttikenttäteoriaan 16.01.2009 | 22.04.2009 | 16.06.2010 | 18.08.2010 | 12.12.2012 | 15.05.2013 | 14.11.2013 | 12.12.2013 | 16.01.2014 | 20.11.2014
53036Kiinteän olomuodon fysiikka I 15.10.2008 | 22.05.2014
530124Klassinen nukleaatioteoria 11.03.2009
530114Kliininen fysiologia ja neurofysiologia 13.02.2008 | 16.04.2008 | 13.08.2008 | 18.05.2011 | 14.12.2011 | 13.06.2012 | 17.10.2012 | 24.04.2014
530114Kliininen fysiologia ja neurofysiologia (in English) 24.04.2014
530154Kliininen radiologia: röntgentutkimukset 14.05.2008 | 15.10.2008 | 14.04.2010 | 16.06.2010 | 15.12.2010 | 19.01.2011 | 12.12.2013 | 15.01.2015 | 09.04.2015
53210Kvanttikenttäteoria 1 16.01.2013 | 20.02.2013 | 24.04.2014
530220Kvanttiväridynamiikka ja hadronirakenne 16.01.2009
530221Luonnon monimuotoisuuden kehitys 11.03.2009 | 14.10.2009 | 19.05.2010
53053Lääketieteellinen fysiikka 13.02.2008 | 22.04.2009 | 12.08.2009 | 15.12.2010 | 20.02.2013 | 15.05.2013
530155Magneettikuvantaminen 13.05.2009 | 27.05.2009 | 12.08.2009 | 11.11.2009 | 14.04.2010 | 13.06.2012 | 12.06.2014
53107Materiaalifysiikka II 27.05.2009
53363Molekyylidynaamiset simulaatiot 18.01.2012
530153Monte Carlo -simuloinnit fysiikassa 22.08.2012 | 19.09.2013
530006Monte Carlo -simulointien perusteet 17.03.2010 | 14.04.2010 | 18.08.2010 | 20.04.2011 | 18.05.2011 | 21.03.2012 | 13.06.2012 | 20.03.2013 | 17.10.2013 | 24.04.2014 | 19.03.2015
530267Nanofysiikka ja nanokemia 16.01.2013 | 20.03.2013 | 17.10.2013 | 20.03.2014 | 15.01.2015 | 22.01.2015
530158Nanotiede II 20.04.2011 | 15.06.2011 | 17.08.2011 | 15.02.2012 | 18.04.2012 | 16.05.2012 | 13.06.2012
530038Optiikka 14.01.2009 | 11.02.2009
530182Pehmeän tiiviin aineen fysiikka 14.05.2008 | 20.03.2014
530202Pintafysiikka I 28.05.2008 | 13.08.2008 | 18.04.2012 | 22.05.2014 | 28.05.2014
530169Pintafysiikka II 13.06.2012 | 17.04.2013 | 12.06.2014
530229Proteiinien NMR-spektrometria 17.04.2013
530184Puolijohdefysiikka 22.05.2014
53041Synkrotronisäteily materiaalitutkimuksessa 13.05.2009 | 15.06.2011
530021Sädehoidon annossuunnittelu 02/2008 | 12.06.2013 | 06.02.2015
53105Sädehoidon fysiikka 21.09.2011 | 13.06.2012 | 22.01.2015
53340Säteilyn dosimetria 16.11.2011 | 13.06.2012 | 20.03.2013 | 15.05.2013 | 12.06.2014
53261Säteilyn ilmaisimet I 11.03.2009 | 13.05.2009 | 14.04.2010 | 18.08.2010 | 14.12.2011 | 16.05.2012 | 12.06.2014 | 11.09.2014
53263Säteilyn ilmaisimet II 16.12.2009 | 20.03.2014 | 28.05.2014
53025Säteilysuojelu 14.10.2009 | 18.04.2012
530088Tilastolliset menetelmät I 11.02.2009 | 17.06.2009 | 17.08.2011 | 13.06.2012 | 14.11.2012 | 19.09.2013
530157Ultraäänitutkimukset 16.01.2008 | 12.03.2008 | 28.05.2008 | 19.05.2010 | 14.04.2013
530157Ultraäänitutkimukset (in English) 14.04.2013
53046Ydinfysiikka 13.05.2009 | 11.11.2009

Muut opinnot

53329Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia 22.08.2012 | 17.10.2012 | 20.03.2014