Geofysiikan vanhat laitostenttikysymykset

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot


Perusopinnot

53501Geofysiikan johdantokurssi 18.01.2012 | 18.04.2012 | 17.10.2012 | 12.12.2012 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 17.10.2013 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 26.02.2015
53501Geofysiikan johdantokurssi på svenska 12.12.2012
53531Hydrologian peruskurssi 20.02.2013 | 12.06.2013 | 17.10.2013 | 12.12.2013 | 20.02.2014 | 24.04.2014 | 22.05.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 26.02.2015
535010Kiinteän maan geofysiikka I 16.06.2010 | 18.08.2010 | 15.06.2011 | 14.12.2011 | 13.06.2012 | 12.06.2013 | 21.08.2013 | 12.12.2013 | 12.06.2014 | 22.01.2015
53541Meritieteen peruskurssi 16.02.2011 | 15.06.2011 | 19.10.2011 | 21.03.2012 | 20.03.2013 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 22.01.2015 | 09.04.2015

Aineopinnot

535006Aikasarja-analyysi geotieteissä 16.06.2010 | 15.12.2010 | 15.06.2011 | 09.04.2015
53528Deskriptiivinen oseanografia 18.01.2012 | 15.02.2012 | 16.06.2012 | 16.01.2013 | 20.02.2013 | 17.04.2013 | 21.08.2013 | 12.13.2013 | 16.01.2014 | 12.06.2014
53511Geodesia 18.05.2011 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 12.12.2013
53521Geomagnetismi 13.06.2012 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 12.12.2013 | 20.02.2014 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014
53540Itämeren oseanografia I 16.06.2010 | 13.06.2012 | 17.10.2012
53537Kaukokartoitus 15.12.2010 | 16.02.2011 | 19.10.2011 | 15.02.2012 | 17.04.2012 | 13.06.2012 | 17.10.2012 | 28.05.2014 | 09.04.2015
535011Kiinteän maan geofysiikka II 15.12.2010 | 19.10.2011 | 14.12.2011
53568Lumen ja jään geofysiikka 18.04.2012 | 24.04.2014 | 26.02.2015
535017Paleomagnetismi 21.08.2014
535016Petrofysiikan peruskurssi 18.04.2012 | 12.12.2012
535021Planetaarinen geofysiikka 20.10.2010 | 15.06.2011
53514Satelliittipaikannus 20.10.2010 | 19.10.2011 | 12.12.2012 | 20.02.2013 | 17.04.2013 | 05.02.2015
535019Sovelletun geofysiikan perusteet 15.06.2011 | 21.08.2013
535024Sovellettu hydrologia 15.06.2011 | 17.08.2011 | 12.06.2013 | 17.10.2013

Syventävät opinnot

535110Avaruusgeodesia 14.12.2011 | 15.02.2012 | 16.01.2014
53545Dynaaminen oseanografia I 15.01.2015
535017Geofysiikan kenttäteoria 21.08.2014
535008Glasiologia 12.06.2013 | 26.02.2015 | 09.04.2015
53583Matemaattiset mallit hydrosfäärin fysiikassa 30.10.2014
53581Napameret 18.04.2012
535044Routa 10.02.2012 | 21.08.2013
535041Turbulenssioppi 16.06.2010 | 17.11.2010 | 15.12.2010 | 15.06.2011
53548Veden pinta-aallot 28.05.2014

Muut opinnot

535040Geofysiikan historia 13.06.2012 | 14.11.2012 | 19.03.2015 | 09.04.2015