Meteorologian vanhat laitostenttikysymykset

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot


Perusopinnot

53604Ilmakehän termodynamiikka 15.12.2010 | 15.06.2011 | 12.12.2012 | 20.02.2013 | 12.06.2013 | 12.12.2013 | 12.06.2014 | 20.11.2014 | 09.04.2015
53622Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet 15.02.2012 | 21.03.2012 | 13.06.2012 | 21.08.2013 | 12.12.2013 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 30.10.2014
535026Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet 20.04.2011 | 15.06.2011 | 14.12.2011 | 17.10.2013
53646Rajakerroksen fysiikka I 20.10.2010 | 15.06.2011 | 20.03.2013 | 15.05.2013 | 21.08.2013 | 21.08.2014 | 20.11.2014

Aineopinnot

53624Fysikaalinen meteorologia 16.03.2011 | 20.04.2011 | 17.08.2011 | 22.08.2012 | 20.02.2013 | 16.01.2014 | 28.05.2014 | 15.01.2015 | 26.02.2015
535027Fysikaalisen klimatologian perusteet 18.04.2012 | 24.04.2014 | 12.06.2014 | 22.01.2015
53602Havaintojen tilastollinen käsittely 15.12.2010 | 16.02.2011 | 13.06.2012 | 14.11.2012 | 12.12.2012 | 20.02.2013 | 12.06.2013 | 17.10.2013 | 20.02.2014 | 28.05.2014 | 30.10.2014 | 22.01.2015 | 09.04.2015 | 02.05.2015
53605Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka 17.11.2010 | 16.02.2011 | 17.08.2011 | 15.02.2012 | 18.04.2012 | 22.08.2012 | 20.02.2013 | 14.11.2013 | 12.12.2013 | 20.02.2014 | 09.04.2015
53670Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset 16.02.2011 | 15.06.2011 | 16.05.2012 | 22.08.2012 | 12.12.2012 | 17.04.2013 | 21.08.2013 | 28.05.2014 | 12.06.2014
53695Kojemeteorologia 16.02.2011 | 14.12.2011 | 15.02.2012 | 20.02.2014
53632Mesometeorologia 19.10.2011 | 18.04.2012 | 13.06.2012 | 17.10.2012 | 20.02.2013 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 19.03.2015 | 09.04.2015
53623Numeerinen meteorologia I 16.02.2011 | 15.02.2012 | 18.04.2012
53634Pilvifysiikka 16.02.2011 | 15.02.2012 | 20.02.2013 | 24.04.2014
53606Synoptinen meteorologia I 20.01.2010 | 15.12.2010 | 20.04.2011 | 15.02.2012 | 18.04.2012 | 20.02.2013 | 24.04.2014
53607Synoptinen meteorologia II 15.12.2010 | 20.04.2011 | 18.04.2012 | 13.06.2012 | 17.10.2013 | 28.05.2014 | 19.03.2015
53696Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia 15.06.2011 | 14.12.2011 | 12.12.2012 | 20.02.2014 | 22.05.2014 | 12.06.2014 | 22.01.2015 | 26.02.2015
53697Virtausilmiöt 14.12.2011 | 18.01.2012 | 13.06.2012 | 16.01.2013 | 16.01.2014 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 21.08.2014 | 22.01.2015 | 05.02.2015 | 19.03.2015
53697Fluid Phenomena 16.01.2014 | 24.04.2014 | 28.05.2014 | 12.06.2014 | 22.01.2015 | 05.02.2015 | 19.03.2015

Syventävät opinnot

53659Ilmakehän dynamiikan jatkokurssi 15.06.2011 | 13.06.2012
53648Ilmakehän yleinen kiertoliike I 20.04.2011 | 17.08.2011 | 18.04.2012 | 16.05.2012 | 12.12.2012 | 17.04.2013 | 12.06.2013 | 20.02.2014 | 28.05.2014 | 21.08.2014 | 26.02.2015 | 19.03.2015 | 09.04.2015
53626Ilmakemia 17.03.2010 | 21.03.2012
530231Meteorologiset kaukokartoitussovellukset 10.03.2010 | 14.04.2010 | 21.03.2012
53652Rajakerroksen fysiikka II 14.12.2011 | 18.04.2012 | 24.04.2014 | 26.02.2015
53673Stratosfäärin dynamiikka ja kemia 19.01.2011 | 16.02.2011 | 14.12.2011
53672Trooppinen meteorologia 28.05.2014 | 12.06.2014 | 21.08.2014
53665Tutkameteorologian jatkokurssi 20.02.2014 | 22.05.2014

?

 530253_150409     53671_150409