Institutionen för fysik

Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet är Finlands största och äldsta institution (forskning sedan 1640-talet) och för nuvarande är det enligt studieutbudet Finlands största och mångsidigast. Institutionens viktigaste forskningsområden är materialfysik, atmosfärsvetenskap och geofysik, astronomi samt partikelfysik.

Det finns ca 1000 studerande, 300 forsknings- och undervisningspersonla vid institutionen. Årligen blir sammanlagt ca 50 magistrar och 20-30 doktorer utexaminerade från institutionen. Mera information om de utexaminerade hittas här

Som lärare vid institutionen för fysik fungerar forskare som aktivt deltar i forskningsarbeten. Undervisningen är högklassig och följer branschens nyaste rön.

Forskningen som utförs vid institutionen är internationellt högklassig och vid jämförelse av alla världens universitet ligger Helsingfors universitet bland de 200 bästa. Institutionen för fysik har även många samarbeten med utländska universitet och forskningsinstitut.