Statistik över avhandlingar

Avhandlingar och licensiatarbeten


Avhandlingar och licensiatarbeten från år 2010-2014:


År 2010-2014 godkända avhandlingar:

Fysiikka Teoreettinen fysiikka Meteorologia Geofysiikka Tähtitiede Yhteensä
år 2014 11 4 3 1 2 21
år 2013 15 6 2 4 1 28
år 2012 14 8 2 1 1 26
år 2011 18 9 6 2 3 38
år 2010 11 4 1 1 2 19
Sammanlagt 65 29 13 9 8 124

ÅR 2010-2014 godkända licensiatarbeten:

Fysiikka Teoreettinen fysiikka Meteorologia Geofysiikka Tähtitiede Yhteensä
år 2014 1 1 0 0 0 2
år 2013 2 0 0 0 0 2
år 2012 1 0 0 0 1 2
år 2011 4 1 0 0 1 6
år 2010 3 0 0 0 1 4
Sammanlagt 10 2 0 0 3 15

Pro gradu -avhandlingar


Pro gradu -avhandlingar från åren 2010-2014:


År 2010-2014 godkända pro gradu -avhandlingar:

Fysiikka Teoreettinen fysiikka Meteorologia Geofysiikka Tähtitiede Opettajan sv. Yhteensä
år 2014 8 9 7 3 4 6 37
år 2013 14 13 6 5 3 10 51
år 2012 27 7 12 5 4 3 58
år 2011 19 11 8 3 4 4 49
år 2010 13 6 11 3 1 4 38
Sammanlagt 81 46 44 19 16 27 233

Nat.Kand-avhandlingar


Nat.Kand-avhandlingar från åren 2010-2014:


ÅR 2010-2014 godkända Nat.Kand-avhandlingar:

Fysiikka Teoreettinen fysiikka Meteorologia Geofysiikka Tähtitiede Yhteensä
år 2014 8 8 14 4 5 39
år 2013 19 13 12 0 2 46
år 2012 21 7 4 5 4 41
år 2011 23 6 7 3 4 43
år 2010 22 20 13 6 5 66
Sammanlagt 90 54 48 17 20 229