Fysiikan laitoksessa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat v. 2014

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja(t); tarkastaja(t))
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv | ABS | MoMoNano | Space Sciences


Fysiikka

Herranen Touko 5.5.2014 (L. Laurson; K. Nordlund - L. Laurson)
Simulation of Domain Wall Dynamics in Ferromagnetic Thin Films (tiivistelmä)

Huhtamäki Tommi 15.8.2014 (R. Rasa, J. Korhonen; A. Kuronen - J. Räisänen)
Silicone nanofilaments (tiivistelmä)

Lahtinen Merli 5.5.2014 (M. Kulmala; T. Petäjä - M. Kulmala)
Suomen energialähteiden riskianalyysi (tiivistelmä)

Latikka Mika 8.9.2014 (R. Ras; A. Annila - M. Hakala)
Ferrofluid Oscillator: A Novel Characterization Method for Superhydrophobic Surfaces (tiivistelmä)

Naaranoja Tiina 8.9.2014 (P. Aspell, R. Orava; R. Orava - K. Österberg)
Digital Signal Processing for Particle Detectors in Front-End Electronics (tiivistelmä)

Safi Elnaz 5.5.2014 (A. Lasa, C. Björkas; K. Nordlund - C. Björkas)
Molecular Dynamics Simulations of Deuterium-Beryllium Interactions under Fusion Reactor Conditions ( tiivistelmä)

Westenius Mathias 8.9.2014 (R. Serimaa; K. Nordlund - H. Suhonen)
En röntgenstudie av kolloidal bentonit (tiivistelmä)


Teoreettinen fysiikka

Enckell Vera-Maria 24.11. (K.Enqvist - S.Nurmi)
Higgsin kentän stokastinen tarkastelu inflaation aikana ja sen jälkeen

Tenkanen Tuomas 13.10.2014 (M. Hindmarsh, K. Rummukainen, D. Weir)
Improved discretisation in cosmic string simulations

Aalto-Setälä Laura 9.1.2014 (K. Huitu; K. Huitu - O. Lebedev)
Neutrino Mass Models and Leptonic CP Violation at Colliders (tiivistelmä)

Arjoranta Juho 5.5.2014 (T. Heikkilä; K. Rummukainen - T. Heikkilä)
Spin-Orbit Coupling in Superconductor-Normal Metal-Superconductor Junctions (tiivistelmä)

Järvelä Jarkko 7.4.2014 (E. Keski-Vakkuri; E. Keski-Vakkuri - K. Rummukainen)
Various Aspects of Holographic Entanglement Entropy and Mutual Information (tiivistelmä)

Pekonen Pasi 15.8.2014 (H. Koskinen; H. Koskinen - E. Kilpua)
Jupiterin magnetosfäärin vuorovaikutus Galilein kuiden kanssa (tiivistelmä)

Saarinen Sampo 7.4.2014 (A. Seppälä; K. Rummukainen - A. Seppälä)
Heat Transfer in Nanoscale Colloids (tiivistelmä)

Tähtinen Sara 5.5.2014 (R. Vainio, U. Ganse; H. Koskinen - R. Vainio)
Numerical Modelling of Electron Acceleration in Solar Flares during Magnetic Reconnection (tiivistelmä)


Meteorologia

Tuononen Minttu 13.10.2014 (M. Bister, H. Järvinen)
Alatroposfäärin suihkuvirtaukset pohjoisilla leveysasteilla

Hallavo Eero 5.5.2014 (L. Järvi; T. Vesala - L. Järvi)
Haihduttavien pintojen lisäämisen vaikutukset kaupunkialueen mallinnettuun energiataseeseen ja rajakerroksen stabiilisuuteen (tiivistelmä)

Karlsson Cecilia 9.1.2014 (J. Räisänen, S. Hartonen, M. Hippi; J. Räisänen - H. Järvinen)
Statistik av halkolyckor jämförd med Meteorologiska Institutets vädermeddelanden för fotgängare (tiivistelmä)

Korkiakoski Mika 24.2.2014 (J. Hatakka; J. Hatakka - T. Vesala)
Water Vapor Correction Functions for CO2 and CH4 in Cavity Ring-Down Spectroscopy (tiivistelmä)

Mäkelä Miika 7.4.2014 (J. Räisänen; J. Räisänen - H. Järvinen)
Vuoristojäätiköt muuttuvassa ilmastossa (tiivistelmä)

Puttonen Niina 2.6.2014 (T. Markkanen; J. Räisänen - H. Järvinen)
JSBACH:in herkkyys pohjoisten havumetsäalueiden lehtialaindeksin parametrisoinnille (tiivistelmä)

Sointu Iida 24.2.2014 (M. Hulkkonen, J. Räisänen; J. Räisänen - H. Järvinen)
Wind Profile Assessment for Wind Power Purposes (tiivistelmä)


Geofysiikka

Junttila Sofia 24.11.2014 (J. Attila, M. Leppäranta)
Kasviplanktonin kevätkukinnan indikaattorit

Leponiemi Laura 24.2.2014 (M. Leppäranta, M. Orvomaa; M. Leppäranta - M. Orvomaa)
Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun muutokset Suomessa 1999-2012 (tiivistelmä)

Matero Ilkka 24.2.2014 (M. Leppäranta; M. Leppäranta - E. Rinne)
Radiation Budget of Arctic Sea Ice During CHINARE2010-Expedition (tiivistelmä)


Tähtitiede

Järvelä Emilia 27.1.2014 (J. León-Tavares; P. Johansson - A. Finoguenov)
Multifrequency Study of Narrow-Line Seyfert 1 Galaxies (tiivistelmä)

Kupri Artem 5.5.2014 (A. Finoguenov; A. Finoguenov - S. Räsänen)
Strong Lensing as a Test of the Vacuum Energy Density in the Lambda CDM Model (tiivistelmä)

Rantala Antti 7.4.2014 (P. Johansson; P. Johansson - A. Finoguenov)
Forming Galaxies in Cosmological Zoom-in Simulations (tiivistelmä)

Saajasto Mika 5.5.2014 (M. Juvela; M. Juvela - K. Muinonen)
Infrared Light Scattering as a Diagnostic of Interstellar Dust (tiivistelmä)


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Lääkkö Jaakko 24.11.2014 (I. Koponen, H. Saarikko)
Fysiikan oppikirjasarjat ylioppilastutkinnossa keväästä 2008 kevääseen 2013: Korrelaatio ylioppilaskirjoituksissa menestymisen kanssa

Sairanen Heidi 13.10.2014 (I. Koponen, H. Saarikko)
Fysiikan ja matematiikan ylioppilaskokeisiin valmistautuminen: kaupalliset valmennuskurssit ja lukio

de Vocht Miikka 7.4.2014 (I. Koponen - H. Saarikko)
Uppoamiseen ja kellumiseen liittyvien ennakkokäsitysten hyödyntäminen nosteen opetuksessa (tiivistelmä)

Marjala Mirja-Riitta 15.8.2014 (T. Mäntylä; H.Saarikko - T. Mäntylä)
Fysiikan opetusharjoittelijoiden oppituntien rakenne ja tavoitteet painekäsitteen yhteydessä (tiivistelmä)

Mononen Marko 7.4.2014 (A. Hämäläinen; H. Saarikko - A. Hämäläinen)
Lämpökamera fysiikan opetuksen välineenä (tiivistelmä)

Suoniemi Sanni 5.5.2014 (H. Saarikko; I. Koponen - H. Saarikko)
Avoin hiukkasfysiikan tutkimusdata opetuskäytössä (tiivistelmä)


Atmospheric Sciences -maisteriohjelma

Chen Xuemeng 8.9.2014 (H. Manninen, J. Paatero, T. Petäjä; V-M. Kerminen - M. Kulmala)
Ion Balance in a Boreal Forest (tiivistelmä)

Pokharel Pramod 15.8.2014 (P. Aalto, J. Backman, M. Äijälä; V-M. Kerminen - T. Petäjä)
Concentrations of Carbonaceous Aerosols at Hyytiälä, Finland (tiivistelmä)


MoMoNano -maisteriohjelma

Zhao Junlei 27.1.2014 (F. Djurabekova; F. Djurabekova - K. Nordlund)
Molecular Dynamics Simulations of Silver-induced Crystallization in Silicon Nanocluster (tiivistelmä)


Space Sciences -maisteriohjelma

Dinku Zerihun 2.6.2014 (R. Vainio; H. Koskinen - R. Vainio)
Analysis of Coronal Magnetic Field Conditions During Major Solar Energetic Particle Events of 23rd Solar Cycle (tiivistelmä)

Nikbakhsh Shabnam 5.5.2014 (E. Kilpua, K. Andréeová; H. Koskinen - E. Kilpua)
Interplanetary Shock Database (tiivistelmä)