Fysiikan laitoksessa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat v. 2015

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja(t); tarkastaja(t))
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv | ABS | MoMoNano | Space Sciences


Fysiikka

Honkanen Ari-Pekka 26.1.2015 (S. Huotari - K. Hämäläinen)
Pallotaivutettujen kideanalysaattorien röntgendiffraktio-ominaisuudet

Peltomäki Ella 26.1.2015
PIXE-menetelmän hyödyntäminen arkeologisten näytteiden analysoinnissa

Lahtinen Aki 7.4.2015
15N:n pintatiheyden mitaaminen ASDEX Upgrade - fuusioreaktorista irrotetuista näytteistä TOF-ERDA:lla, NRA:lla ja SIMS:llä

Parkkinen Katja 4.5.2015
Raskasfermionimetallien virranahtoilmiön tutkiminen optisella spektroskopialla liuskajohtoresonaattoria käyttäen

Talka Tuomas 4.5.2015
Kanelihapon fotodimerisaatio röntgensäteilyllä ja sen havainnointi Röntgen-Raman-sironnalla

Ahmad Mian Awais 1.6.2015
Safety of analytical X-ray appliances

Heikkilä Jaana 1.6.2015
Searching for degenerate Higgs bosons using a profile likelihood ratio method

Liljander Sara 1.6.2015
Suodattimien optimointi aivojen tapahtumapotentiaalien analyysissä

Musazay Abdurrahman 1.6.2015
Experimental Characterization of Organohalide Lead Perovskites for Photovoltaic Applications

Nissinen Tuomas 1.6.2015
Development of External Beam PIXE Set-up and Applications to Pottery Provenance Studies

Pöyry Outi 1.6.2015
CMS pixel module passivation by Atomic Layer Deposition (ALD) grown alumina

Meaney Alexander 9.9.2015
Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System

Tikkanen Olli-Pekka 9.9.2015
Rikkihappo-dimetyyliamiiniklustereiden vaikutus aerosolihiukkasten laskennalliseen kasvunopeuteen

Erkkilä Kukka-Maaria 23.11.2015
Comparison of measurements and water boundary layer model for methane and carbon dioxide fluxes over a boreal lake

Riekki Tapio 23.11.2015
Coupling between first sound and second sound in 3He - superfluid 4He mixtures

Ylitalo Tuomo 23.11.2015
Rapid interferometric imaging of printed drug laden multilayer structures

Teoreettinen fysiikka

Lindholm Valtteri 26.1.2015 (K. Enqvist - E. Keihänen)
Instrumenttikohina taustasäteilyanalyysissa

Pönni Arttu 26.1.2015 (K. Rummukainen - A. Vuorinen)
Collapsing Shells in Ads Space and Holographic Thermalization

Palmgren Elina 23.2.2015 (K. Enqvist - S. Nurmi)
Primordial-Curvaton Model with Fast-Roll Inflation

Koivunen Niko 7.4.2015
Charged lepton flavour violation

Ilmola Roni 4.5.2015
Molecular dynamics simulations of epitaxial silicon growth by nanocluster deposition

Käki Ville 1.6.2015
The orientation of flux rope CMEs from the corona to 1 AU

Sarkar Subhojit 1.6.2015
A scalar singlet extension of the Standard Model

Shojaeifar Emad 1.6.2015
Theories of Neutrino Oscillations

Pöyhönen Kim 9.9.2015
Majorana states in ferromagnetic Shiba chains

Remes Jere 9.9.2015
A Model of Composite Dark Matter in Light-Front Holographic QCD

Westström Alex 9.9.2015
Topological properties of Helical Shiba Chains

Vázquez Muíños Henrique 23.11.2015
Extension of the standard model with a SU(2) dark sector


Meteorologia

Kilkki Juho 26.1.2015 (T. Aalto - T. Vesala)
Observations of atmospheric carbon dioxide concentration at Finnish urban, rural and marine sites

Törmä Anniina 7.4.2015
Meteorologin rooli ja lisäarvo sään ennustamisessa

Naakka Matti 1.6.2015
Interactions of the shape of a particle size distribution and physical processes using a three moment snow growth model in two snowfall cases

Ukkonen Peter 1.6.2015
Evaluation of thunderstorm predictors in Finland from ECMWF reanalyses and lightning location data

Wickström Siiri 1.6.2015
Turbulent CO2 exchange and surface energy balance over melting fjord-ice in North-East Greenland

Gierens Rosa 9.9.2015
Understanding the evolution of the boundary layer over the Highveld, South Africa

Myllyviita Sini 9.9.2015
Ilmastonmuutoksen vaikutus trooppisiin hirmumyrskyihin

Rantanen Mika 14.10.2015
Matalapaineiden kehitykseen vaikuttavat tekijät korkeustendenssilaskelmien valossa

Virman Meri 14.10.2015
The vertical profiles of temperature and relative humidity associated with deep convection over tropical oceans

Heikkinen Liine 23.11.2015
Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa havumetsässä

Jurvanen Juha-Pekka 23.11.2015
Sekoituskerroksen korkeuden arviointi eri menetelmin Loviisan ydinvoimalaitoksen läheisyydessä

Peräkylä Otso 23.11.2015
Eri reaktiokanavien vaikutus erittäin heikosti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden muodostumiseen kammiokokeissa


Geofysiikka

Lindgren Elisa 1.6.2015
Jäidenlähtö arktisilla järvillä - tarkastelussa Kilpisjärvi

Vähä-Piikkiö Olga 1.6.2015
On optimization of data assimilation in the HBM -circulation model

Smedberg Ilmari 23.11.2015
Taajuusriippuvien seismisten Qp- ja Qs-arvojen määrittäminen Pohjois-Suomen alueelle coda-normalisointimenetelmällä

Suhonen Kati 23.11.2015
Königsbergerin suhde - Geofysikaalinen parametri magneettisen mineralogian tunnistuksessa

Vuorinen Tommi 23.11.2015
New Fennoscandian ground motion characterization models


Tähtitiede

Lahen Natalia 4.5.2015
Equal-mass Galaxy Mergers: Initial Conditions and Subresolution Astrophysics

Mäkelä Veikko 1.6.2015
Period Analysis of V-band Photometry of RS Canum Venaticorum Star BD Ceti

Martikainen Julia 9.9.2015
Physical modeling for the Vis-SWIR spectrometry of the Chelyabinsk meteorite

Kiiveri Kimmo 23.11.2015
Planck-satelliittidatan simulointi: Signaalivuodon eristäminen matriisi-ikkunafunktiolla

Nikula Petter 23.11.2015
Quick-look analysis, A study of INTEGRAL's automated source identification algorithm


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Gustafsson Eva 26.1.2015 (I. Koponen - H. Saarikko)
Oppiainerajat ylittävät kysymykset fysiikan ainereaalikokeessa

Mattila Markus 26.1.2015 (T. Ahlgren - I. Koponen - H. Saarikko)
Studerandes förklaringsmodeller gällande glödlampors ljusstyrka i likströmskretsar

Lampimäki Josiina 1.6.2015
Kontekstin merkitys fysiikan harjoitustehtävän kiinnostavuuteen

Syrjö Anne 1.6.2015
Tehtävävalinnat ja menestyminen fysiikan ainereaalissa sukupuolen ja fysiikan lukio-oppikirjasarjan valossa


Atmospheric Sciences -maisteriohjelma

Aaltonen Heidi 26.1.2015 (T. Hälttä - T. Vesala)
Effects of drought stress on below and above ground carbon dynamics in Scots pine

Zhou You 9.9.2015
The effect of aerosols on long wave radiation and global warming

Enroth Joonas 23.11.2015
Observations of wintertime aerosol hygroscopicity and volatility in Budapest

Garmash Olga 23.11.2015
The formation of extremely low-volatility organic compounds in oxidation of aromatics: Implications on secondary organic aerosol

Hickman Brandon 23.11.2015
Precipitation estimation in urban areas by employing a dense-network of weather radars


MoMoNano -maisteriohjelma


Space Sciences -maisteriohjelma

Palmerio Erika 26.1.2015 (E. Kilpua - H. Koskinen)
Fine Structures in Coronal Mass Ejection-Driven Sheath Regions

Talew Eyob 4.5.2015
Analysis of the Heliosphere During Major Solar Energetic Particle Events of the 23rd Solar Cycle