Fysiikan laitoksessa hyväksytyt LuK-tutkielmat v. 2010

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja; tarkastaja)
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv


Fysiikka

Ahvenainen, Patrik 14.6.2010 (I. Kassamakov, E. Haeggström; E. Haeggström)
Cutting Edge Crime Solving Sub-micrometer Scale Forensic Tool Mark Comparison Using Scanning White Light Interferometry

Akujärvi, Altti 10.6.2010 (P. Tikkanen)
Negatiivisten ionisuihkujen puhdistaminen valoirrotuksen avulla

Häkkinen, Silja 25.2.2010 (I. Riipinen; M. Kulmala)
Sekundääriaerosolihiukkasten kasvuun vaikuttavat tekijät: haihtumattoman ytimen kasvu sekä rikkihapon ja koagulaation aiheuttama hiukkaskasvu Hyytiälässä keväällä 2007

Inkinen, Juho 16.4.2010 (S. Galambosi)
Röntgensäteilyn vuorovaikutus aineen kanssa

Järvinen, Emma 16.12.2010 (P. Kolari; T. Vesala)
Tyhjän mittauskammion käyttäytymisen tutkiminen ja kalibrointi reaktiivisille kaasuille O3, NO ja NOY

Kangasluoma, Juha 20.12.2010 (T. Petäjä, P. Aalto; M. Kulmala - T. Petäjä)
Pilviydinlaskurin kalibrointi ja mittaukset Hyytiälässä kesällä 2010

Kelaranta, Anna 12.5.2010 (T. Ihalainen; O. Sipilä - A. Kuronen)
Magneettikentän homogeenisuuden merkitys magneettikuvauksessa

Koskinen, Joanna 9.9.2010 (J. Vanhanen; I. Riipinen)
Pintajännitys ja pilvipisarat - erilaisten pintajännitysmittausmenetelmien vertailua karboksyylihappojen avulla

Lehtola, Timo 16.9.2010 (A. Salmi; E. Haeggström)
Subwavelength Ultrasonic Time-of-Flight Measurements: towards quantifying elastic properties of the tectorial membrane

Liljeström, Ville 23.3.2010 (T. Ahlgren)
Ytspänning och ytors vattenavstötande egenskaper

Luukkonen, Petri 13.10.2010 (T. Järvi; K. Nordlund)
Atomistic Simulation of Irradiation-Induced Cross linking in Matter

Montonen, Risto 12.11.2010 (T. Karppinen; E. Haeggström)
Probing Elasticity of Micron-Sized Wood Fibers by Ultrasonics

Olenius, Tinja 29.3.2010 (H. Vehkamäki - T. Petäjä)
Veden ja rikkihapon kaksikomponenttisen homogeenisen nukleaation laboratoriotutkimusten tulosten vertailu

Ovaska, Markus 9.12.2010 (A. Kuronen)
Symplektiset integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Paajanen, Antti 19.3.2010 (A. Kuronen)
Vapaan energian määrittäminen mikroskooppisista lähtökohdista

Paasonen, Timo 7.5.2010 (S. Savolainen; A. Kuronen)
Säteily- ja annossuureet

Richter, Stefan 9.9.2010 (J. Kotakoski)
The Electronic Properties of Low-dimensional Carbon Nanostructures

Saarinen, Juho 28.10.2010 (A. Kuronen)
Elementtimenetelmä ja sen käyttö osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ratkaisuun

Tonteri, Tuomas 11.1.2010 (K. Nordlund)
Mapping of Vision for Accurate Visualization of a Scene

Tuovinen, Jari 11.6.2010 (T. Karppinen; E. Haeggström)
The Feasibility of Using Thermal Tracers for Flow Measurement Calibration

Vartiainen, Ville 8.6.2010 (T. Ahlgren)
Pintaesteilmaisimen energiaresoluutio ja häiriöt mittaussysteemissä


Teoreettinen fysiikka

Grönqvist, Hanna 10.11.2010 (V. Schomerus; K. Nordlund)
Matrix Model Duality

Hartonen, Tuomo 14.12.2010 (M. Peltomäki, M. Alava; A. Kuronen)
Modulariteetti satunnaisissa astelukukorreloituneissa skaalavapaissa verkoissa

Huuska, Otso 7.9.2010 (E. Keski-Vakkuri)
Dekoherenssi

Kallonen, Aki 20.12.2010 (R. Vainio)
Yksinkertaisten multipolien säteilykentistä

Kellock, Henri 8.3.2010 (C. Montonen)
Two Flavor Neutrino Oscillations in Vacuum

Kutvonen, Aki 27.1.2010 (R. Vainio - H. Hietala)
Tsallisin Entropia

Kärkkäinen, Timo 21.6.2010 (K. Rummukainen)
CP-rikko neutraalien kaonien hajoamisreaktioissa

Leino, Viljami 30.11.2010 (K. Rummukainen)
Kosmiset jänteet

Marsch, Mikko 3.6.2010 (H. Kurki-Suonio)
Cesium-atomikellot

Markkanen, Tommi 21.4.2010 (M. Peura; K. Rummukainen)
Mikrotomografia

Mehine, Mooses 4.8.2010 (c. Björkas; K. Nordlund - C. Björkas)
Kemisk förstoftning av berylliumkarbid, Be2C

Meriniemi, Tuukka 29.1.2010 (K. Enqvist)
Pienen kentän inflaatio

Norrman, Andreas 22.6.2010 (T. Setälä, A. Friberg; K. Nordlund)
Electromagnetic Coherence Theory of Evanescent Waves

Puonti, Oula 30.11.2010 (C. Montonen)
Aivojen magneettikenttien kuvantamismenetelmistä

Ruokokoski, Emmi 18.4.2010 (K. Österberg)
LHC Riskianalyysi

Röntynen, Joel 5.5.2010 (R. Vainio)
Kaaos dissipatiivisissa systeemeissä

Suorsa, Joni 23.6.2010 (K. Rummukainen)
Majoranan neutriino

Suur-Uski, Anna-Stiina 1.12.2010 (K. Rummukainen)
Making maps of the Cosmic Microwave Background Radiation

Vartia, Olli 26.8.2010 (C. Montonen)
Dislocation Dynamics in the Presence of Mobile Impurities


Meteorologia

Ahola, Sari 15.1.2010 (J. Räisänen)
Rankkasateiden muutokset Suomessa

Alekseychik, Pavel 26.2.2010 (I. Mammarella; T. Vesala)
Eddy Covariance Carbon Dioxide Flux Filtering Strategies

Eerikäinen, Matti 11.2.2010 (E. Saltikoff; J. Räisänen)
Lumen kertymä Suomen esi sääolosuhteissa

Haga, Lisa 1.8.2010 (J. Räisänen)
Climatological Issues Concerning Artificial Snow

Heikkinen, Ari 5.2.2010 (J. Räisänen)
Miksi kesäsateet vähenevät Keski- ja Etelä-Euroopassa kasvihuoneilmiön voimistuessa

Jokela, Aleksi 20.2.2010 (J. Räisänen)
Kasvihuoneilmiön voimistumisen vaikutus keskileveysasteiden säähäiriöihin

Kotakorpi, Kerttu 17.5.2010 (J. Räisänen)
Lämpötilan ääriarvojen muutoksen kasvihuoneilmiön voimistuessa

Lassila, Maria 18.5.2010 (J. Räisänen)
Etelämantereella havaitut lämpötilan muutokset

Mäkelä, Miika 3.6.2010 (J. Räisänen)
Pohjoisen jäämeren jään väheneminen ilmaston lämmetessä

Nevalainen, Katja 23.2.2010 (J. Räisänen, R. Kivi; J. Räisänen)
Sodankylän kohdalle osuvien IASI-satelliittiluotausten kartoitus 1.6.2007-30.9.2009

Peltola, Olli 16.4.2010 (I. Mammarella; T. Vesala)
Post-Processing Methods and Quality Analysis of Eddy Covariance Measurements

Rantala, Pekka 3.9.2010 (J. Rinne, R. Taipale; J. Rinne)
Protoninvaihtoreaktiomassaspektrometrin toiminnan tutkiminen spektrianalyysin avulla


Geofysiikka

Jaatinen, Elina 18.1.2010 (M. Leppäranta)
Vanajavesi ja vedenkorkeuden säännöstelyn vaikutukset

Jokiniemi, Anni 15.10.2010 (M. Leppäranta)
Vanajaveden vesitase

Korhonen, Meri 15.9.2010 (B. Rudels)
Makeaveden pitoisuus ja sen vaihtelut Pohjoisella jäämerellä

Montonen, Markku 16.9.2010 (T. Kohout)
Magnetic Susceptibility of 18 Almahata Sitta Meteorite Fragments

Nummelin, Aleksi 5.3.2010 (B. Rudels)
Denmark Strait Overflow

Välisuo, Ilona 25.1.2010 (M. Leppäranta)
Lumen massatase Basen-nunatakilla Antarktikassa


Tähtitiede

Ruoskanen, Jukka 8.4.2010 (K. Muinonen)
Haloilmiöiden simulointi tietokoneella

Suutarinen, Aleksi 9.2.2010 (M. Juvela - J. Harju)
H2-molekyylin pylvästiheyden ja CH:n runsauden määrittäminen tähtienvälisessä molekyylipilvessä

Tennekes, Peter 14.12.2010 (L. Haikala)
From Cm to Nir and Optical Interferometry

Virkki, Anne 28.9.2010 (K. Muinonen)
Aurinkokunnan pienkappaleiden rakenne ja dynamiikka - katsaus uusimpaan tutkimukseen

Yli-Kankahila, Heidi 21.12.2010 (J. Nevalainen)
Warm-Hot Intergalactic Medium - Finding the Missing Baryons of the Universe


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Kronman, Peter 19.5.2010 (A. Hämäläinen)
Reformed Teaching Observation Protocol (RTOP) -menetelmä ja sen soveltuvuus fysiikan opettamisen arviointiin ja kehittämiseen Suomessa

Laakso, Anna-Kaisa 30.8.2010 (I. Koponen)
Kokeellisuuden päämäärät fysiikan opetuksessa

Laitila, Olli 20.12.2010 (I. Koponen)
Rikkiplasma-valaisin