Fysiikan laitoksessa hyväksytyt LuK-tutkielmat v. 2011

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja; tarkastaja)
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv


Fysiikka

Granberg, Fredric 23.8.2011 (S. Parviainen, Fl. Djurabekova; K. Nordlund)
Bestämning av kopparnanotrådars smältpunkt med hjälp av molekyldynamiska simuleringar

Herranen, Touko 2.8.2011 (V. Palonen)
Hiilidioksidinäytteiden kerääminen molekyyliseuloihin ja grafitointi AMS-mittauksiin

Järvinen, Terhi 21.3.2011 (S. Rackauskas; K. Nordlund)
Synthesis, Characterization and Applications of Zinc Oxide Tetrapods

Korpinen, Markus 7.7.2011 (V. Hänninen; V. Hänninen - T. Kurtén)
Pitkän kantaman vuorovaikutusten määrittäminen dimeerien välisestä potentiaalienergiapinnasta

Koskelo, Jaakko 11.3.2011 (M. Hakala)
Amorfiset puolijohteet

Lehtinen, Arttu 18.5.2011 (S. Klemola; P. Tikkanen)
Puolijohdeilmaisimen laskennallinen tehokkuuskalibrointi

Leino, Aleksi 12.9.2011 (P. Janhunen, K. Nordlund; K. Nordlund)
Sähköisen aurinkotuulipurjeen rakenne ja säteilykesto

Lääkkö, Jaakko 1.4.2011 (A. Meriläinen, I. Lassila; E. Haeggström)
Multichannel Hot-Wire Anemometer

Mäkelä, Teemu 11.4.2011 (A. Annila)
Termodynamiikka luonnon kuvauksessa

Pöyry, Outi 8.11.2011 (E. Tuominen, J. Leino, R. Lauhakangas; E. Haeggström)
Puhdastilan AK108 sisäilman seuranta

Rintala, Anna 26.4.2011 (S. de Brion; E. Rauhala - S. de Brion)
Magnetic Frustration and Crystal Field Effects in the Rare Earth Langasites

Sairanen, Viljami 12.10.2011 (M. Kortesniemi; S. Savolainen)
Modulaation siirtofunktion määrittäminen pallofantomilla

Talka, Tuomas 15.11.2011 (S. Rackauskas; J. Räisänen)
Zinc Oxide Tetrapod Synthesis in a Vertical Flow Reactor, Characterization and Applications

Tuukkanen, Anne 6.4.2011 (A. Annila)
MD Simulations and Their Applications in the Study of Membrane Proteins

Åhlgren, Harriet 18.10.2011 (J. Kotakoski)
Grafeenin säteilytys boorilla ja typellä


Teoreettinen fysiikka

Hoilijoki, Sanni 6.5.2011 (E. Holmström; K. Nordlund)
Nanolankojen säteilytys

Ritaluoto, Pasi 6.4.2011 (R. Vainio; R. Vainio - K. Huitu)
Auringon neutriino-ongelma ja neutriino-oskillaatiot

Rusak, Stanislav 30.5.2011 (M. Vepsäläinen)
Integral Quantum Hall Effect

Seppälä, Anniina 7.11.2011 (J. Niskanen)
Radioaktiivisuus ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Suomessa

Tenkanen, Tommi 22.8.2011 (H. Vehkamäki - T. Kurtén)
Time-of-Flight -massaspektrometrin sisäisten olosuhteiden vaikutukset ilmakehän molekyyliklusterien mittauksessa

Udd, Björn 22.6.2011 (K. Peräjärvi; K. Nordlund)
A Step Towards More Sensitive In-Situ Measurements of Samples


Meteorologia

Böök, Herman 15.4.2011 (J. Räisänen)
Doppler-lidarin soveltuvuusselvitys tuuliprofiilin mittaukseen

Kontkanen, Jenni 16.5.2011 (H. Manninen, T. Nieminen; M. Kulmala)
Aerosolihiukkasten ja meteorologisten suureiden vuodenaikais- ja vuorokausivaihtelu venezuelalaisella vuorimittausasemalla (PICO ESPEJO, 4765 M)

Lehtonen, Anssi 21.2.2011 (M. Bister)
Tehoelektroniikkalaitteen suojakaapin lämpötila- ja kosteuskäyttäytymiseen liittyvien ongelmien pohjustus

Meronen, Heidi 4.5.2011 (J. Räisänen)
Stratosfäärin äkilliset lämpenemiset

Moilanen, Joonas 14.4.2011 (J. Räisänen)
Syklonitoiminnan muutokset kasvihuoneilmiön voimistuessa

Naakka, Tuomas 4.5.2011 (T. Vihma; H. Savijärvi)
Pilvisyys Etelämantereella ja sitä ympäröivällä lähialueella

Räty, Olle 5.4.2011 (J. Räisänen)
Talviaikaisten minimilämpötilojen muutokset Vantaan seudulla ENSEMBLES-mallisimulaatioiden perusteella


Geofysiikka

Kiuru, Risto 31.5.2011 (T. Kohout)
Density and Porosity of Almahata Sitta Meteorite Samples

Leponiemi, Laura 25.9.2011 (K. Myrberg)
Tsunami: ilmiö sekä varoitus- ja havainnointijärjestelmät

Ronkainen, Iina 23.12.2011 (M. Leppäranta)
Jäätalvien pitkäaikaiset vaihtelut Kemissä, Utössä ja Loviisassa


Tähtitiede

Fedorets, Grigori 7.3.2011 (K. Muinonen)
Jupiter-Saturn 2:1 Mean-Motion Resonance in Solar-System Evolution

Haikonen, Jasmin 24.5.2011 (J. Huovelin)
SMART-1 aurinkomonitori XSM:n ja GOES 12 -satelliitin röntgenmittausten vertailu

Pentikäinen, Hanna 18.4.2011 (J. Nevalainen)
Cosmology with X-ray Observations and the Sunyaev-Zel'dovich Effect in Galaxy Clusters

Parikka, Anna 6.2.2011 (K. Lehtinen; L. Haikala - K. Lehtinen)
Vedyn 21 cm:n viiva Linnunradassa


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Elmgren, Hilppa 8.4.2011 (I. Koponen)
Tyttöjen kiinnostus fysiikkaan

Honkonen, Heli 15.8.2011 (I. Koponen)
Kvaterniot fysiikan kehityksessä

Huhtamäki, Tommi 16.6.2011 (I. Koponen)
Ohutkalvojen kasvatuksesta

Mäkelä, Sakari 14.10.2011 (A. Hämäläinen)
Oppimateriaalivideoiden käyttö fysiikan opetuksessa

Nousiainen, Juhani 7.5.2011 (I. Koponen)
Konstruktivismi ja sen rooli fysiikan opetuksessa

Riihimäki, Eija-Sisko 17.6.2011 (I. Koponen)
Fysiikan opetuksen lähestymistavat 1900-luvulla

Saari, Anu 2.12.2011 (I. Koponen)
Opiskelijoiden käsityksiä sähköopin kytkentäkaavioista

Tanttu, Marjaana .7.5.2011 (I. Koponen)
Energian kvantittuminen käsitteen kehittymisen näkökulmasta