Fysiikan laitoksessa hyväksytyt LuK-tutkielmat v. 2012

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja; tarkastaja)
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv


Fysiikka

Helsing, Sofia 31.5.2012 (T. Ahlgren)
Jättemagnetoresistans

Honkanen, Ari-Pekka 26.4.2012 (J. Koivisto; T. Karppinen)
Measuring Acoustic Emission from Paper under Tensile Testing

Kontro, Inkeri 9.5.2012 (L. Kuusela; A. Kuronen)
Diagnostisten monitorien laadunvalvonta - Pehamed CD Lux -luminanssimittarin vertailu Verilum 5.1 -luminanssimittariin

Kurvinen, Joosa 27.8.2012 (A. Kuronen)
Atomien vuorovaikutusten mallintaminen ja Lyapunovin eksponentin määritys MD-simulaatiossa

Latva-Äijö, Salla 26.9.2012 (S. Savolainen)
Diffuusiokuvantaminen

Liljander, Sara 13.4.2012 (A. Holm, K. Palmu; S. Savolainen)
Visuaalisten herätepotentiaalien mittausmenetelmät ja niiden standardisointi

Louhelainen, Jani-Mikael 28.5.2012 (S. Savolainen)
Isotooppitutkimuksen annoslaskennan perusteet

Meriläinen, Antti 20.12.2012 (I. Lassila; E. Haeggström)
High Speed Diode Switch for Coded Ultrasound Excitation

Parkkinen, Katja 9.5.2012 (P. Jussila, K. Österberg; P. Jussila - K. Österberg)
Ydinjätteen geologisen loppusijoituksen päästönopeusmallinnus

Paulin, Tor 23.11.2012 (I. Kassamakov; E. Haeggström)
LED Driver for Stroboscopic Interferometry

Peltomäki, Ella 24.7.2012 (E. Rauhala)
Epäpuhtauskerroksen syvyysjakauman määrittäminen puolijohteesta kanavoitumismittauksilla

Ruuth, Riikka 14.8.2012 (E. Lappi, B. Åkesson; K. Nordlund)
Sirpaleiden ja nuolien lentäminen ilmassa

Suoniemi, Sanni 28.11.2012 (K. Enqvist)
Ei-terminen pimeä aine

Venäläinen, Annika 6.6.2012 (T. Ahlgren)
Självarrangerade monolager

Westenius, Mathias 13.9.2012 (T. Ahlgren)
Strålningsskador i material

Wälchli, Ben 24.5.2012 (I. Kassamakov; I. Kassamakov - E. Haeggström)
Broadband Phosphor Conversion LED Source for Stroboscopic White Light Interferometry


Teoreettinen fysiikka

Aalto-Setälä, Laura 16.11.2012 (T. Hakkarainen, A. Friberg; R. Vainio)
Evanescent Gain

Hynönen, Reko 14.5.2012 (R. Vainio)
Aurinkotuulen ja magnetosfäärin virtajärjestelmien kytkeytyminen

Landau, Daniel 3.12.2012 (J. Honkonen; K. Nordlund)
Kopiokikka spinlasissa ja loogisten lausekkeiden toteutuvuudessa

Lindholm, Valtteri 7.11.2012 (H. Kurki-Suonio)
Planck-satelliitti ja etualan säteilyn simulointi

Palmgren, Elina 22.8.2012 (K. Enqvist)
Kaksosparadoksi kompaktissa maailmankaikkeudessa

Wahlman, Pyry 28.5.2012 (E. Keski-Vakkuri)
Prosessorin jäähdyttäminen Peltier-elementeillä

Vanhala, Tuomas 19.12.2012 (J. Niskanen)
Laskennallisen kvanttimekaniikan menetelmien soveltaminen dekoherenssin tutkimiseen yksinkertaisessa kvanttipisteen mallissa


Meteorologia

Gierens, Rosa 16.8.2012 (M. Boy, S. Smolander; M. Kulmala - M. Boy)
Modelling New Particle Formation at a Southern African Savanna

Karsisto, Virve 15.11.2012 (M. Dal Maso, H. Junninen; M. Kulmala - M. Dal Maso)
BVOC-kaasujen mallintaminen ympäristötekijöiden avulla

Kämäräinen, Matti 3.12.2012 (P. Jokinen, J. Räisänen; H. Savijärvi)
Järvi-ilmiön yhteydessä esiintyvät mesoskaalapyörteet ja niiden mallintaminen

Puttonen, Niina 20.7.2012 (T. Manninen; J. Räisänen)
Resoluution vaikutus satelliittipohjaiseen lehtialaindeksiestimaattiin


Geofysiikka

Hellqvist, Niina 2.5.2012 (A. Korja; A. Korja - L. Pesonen)
Tiibetin seismisyys

Junttila, Sofia 3.11.2012 (T. Pyhälahti, M. Leppäranta; M. Leppäranta)
Vedenlaadun operatiivinen kaukokartoitus Suomen ympäristökeskuksessa

Koskinen, Paula 27.5.2012 (L. Pesonen)
Suomen kallioperän alakuoren kivien P- ja S-aallon nopeus yksiaksiaalisen paineen alaisena

Lindgren, Elisa 24.9.2012 (M. Leppäranta)
Lumen lämpötase Basen-Nunatakilla Antarktikassa

Vähä-Piikkiö, Olga 27.12.2012 (M. Leppäranta)
Golfvirta, sen ilmastollinen merkitys ja ajallinen vaihtelu


Tähtitiede

Kupri, Artem 29.8.2012 (J. Harju; J. Harju - M. Juvela)
Molekyylipilvien lämpötila- ja pylvästiheyskarttojen johtaminen Herschel-satelliittihavainnoista

Liljedahl, Lasse 12.7.2012 (P. Johansson)
Supermassiivisten mustien aukkojen rakenne ja kehitys

Martikainen, Julia 25.4.2012 (J. Harju; J. Harju - M. Juvela)
Filamentaarisen molekyylipilven tiheysprofiilin määrittäminen

Rantala, Antti 20.8.2012 (P. Johansson)
Pimeä energia ja maailmankaikkeuden kiihtyvä laajeneminen


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Kinnunen, Olli 29.5.2012 (I. Koponen)
Fysiikan opettajien näkemyksiä fysiikasta

Kokkonen, Tommi 5.4.2012 (I. Koponen)
Ennakkokäsitykset ja käsitteellinen muutos - eri teorioiden vertailua

Litonius, Henrik 16.4.2012 (I. Koponen)
Sinnets kartläggning: Begreppskartan i skolan som ett verktyg för lärare och elev

Mononen, Marko 5.6.2012 (S. Andesson; R. Serimaa - S. Andersson)
Neidonhiuspuun soluseinän nanorakenne

Ollikainen, Janette 6.11.2012 (I. Koponen)
Kerronnallisuus fysiikan opetuksessa