Fysiikan laitoksessa hyväksytyt LuK-tutkielmat v. 2013

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja; tarkastaja)
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv


Fysiikka

Alakoskela, Juha-Matti 18.10.2013 (S. Savolainen)
Nanopartikkeleiden jakautuminen immunologisen synapsin solukalvojen välisissä tiloissa - konfokaalifluoresenssimikroskopian kuva-analyysista kohti fysikaalisia mekanismeja

Heino, Olga 27.9.2013 (A. Salmi; E. Haeggström)
Detecting Defects in Adhesion Between a Metal Hemisphere and a Polymeer Base

Holmström, Axi 27.9.2013 (P. Forsman; E. Haeggström)
Predicting Lane Deviations from Steering Wheel Angle to Reduce Risk of Traffic Accidents

Koivula, Lauri 22.5.2013 (K. Helariutta; A. Kuronen)
Gammasäteilyn simulointi ja Fricke-dosimetria protonisuihkun törmätessä kohtioon

Lahtinen, Aki 17.10.2013 (R. Serimaa; R. Serimaa - M. Hakala)
Kvasikiteet

Maconi, Göran 27.9.2013 (H. Seppänen; E. Haeggström)
Determing the Quality of Space Tether in a Nondestructive Manner

Meaney, Alexander 14.6.2013 (A. Kallonen; K. Hämäläinen - L. Porra)
Bronnikovin algoritmin hyödyntäminen mikrotomografiassa

Naaranoja, Tiina 14.10.2013 (K. Hämeri - T. Hussein)
Indoor Air Fine Particle Emission Sources in Domestic Environment

Niittynen, Lauri 6.3.2013 (I. Mammarella; H. Järvinen)
Energy Balance Closure of a Wetland Surface

Nissinen, Tuomas 4.11.2013 (E. Rauhala)
Johdatus ioni-istutukseen

Rauhala, Timo 6.3.2013 (H. Seppänen; E. Haeggström)
Automatic 4-Wire Heytether Production for the Electric Solar Wind Sail

Riekki, Tapio 5.4.2013 (J. Tuoriniemi; J. Räisänen)
Electrically Controlled Flow Impedance for Helium-4 Evaporation Cryostats

Sundell, Veli-Matti 22.10.2013 (A.Kuronen)
Kvanttilaskenta

Teoreettinen fysiikka

Arjoranta, Juho 30.5.2013 (F. Djurabekova)
Real-Space Approach in Density Functional Theory Calculations of {100} a Copper Surface

Enckell, Vera-Maria 29.10.2013 (K. Enqvist)
Perturbaatioiden synty yhden kentän inflaatioskenaariossa

Hirvelä, Markus 13.9.2013 (H. Kurki-Suonio)
Friedmannin mallit ja Newtonin gravitaatio

Ilmola, Roni 7.8.2013 (K. Nordlund)
SOI-kiekkojen valmistaminen, mallintaminen ja sovellukset

Järvelä, Jarkko 28.3.2013 (K. Rummukainen)
Isingin mallin numeerinen mallintaminen Monte Carlo -menetelmillä

Mattila, Markus 3.1.2013 (T. Ahlgren)
Maxwells ekvationer

Pekonen, Pasi 4.9.2013 (H. Koskinen)
Jupiterin magnetosfääri

Pönni, Arttu 13.12.2013 (R. Vainio)
Near-Earth Radiation Environment and Dose Calculations

Pöyhönen, Kim 3.9.2013 (T. Ojanen; T. Ahlgren)
Topological Properties of Superconducting Chains

Tomberg, Eemeli 25.9.2013 (S. Räsänen)
Pimeä energia ja supernovahavainnot

Tähtinen, Sara 30.5.2013 (A. Lasa, K. Nordlund; K. Nordlund)
Tungsten Fuzz Formation Under Low-Energy Helium Irradiation

Westström, Alex 3.9.2013 (T. Ojanen; T. Ahlgren)
Majorana States at Magnetic Domain Walls

Wikberg, Firda 15.7.2013 (T. Ahlgren)
Mach-Zehnderexperimentet i kvantmekanikens konsistenta historietolkning


Meteorologia

Hallavo, Eero 20.6.2013 (J. Räisänen)
Metsähakkuiden vaikutus Amazonin sademetsän sademääriin

Karlsson, Cecilia 11.12.2013 (J. Räisänen)
Hur variationer i det sibiriska snötäcket inverkar på atmosfärens cirkulation under vintern

Karsisto, Petteri 19.6.2013 (A. Mäkelä; M. Bister)
Ukkosen voimakkuuden luokitteleminen paikannettujen maasalamahavaintojen perusteella

Kilkki, Juho 5.3.2013 (J. Räisänen)
Myrskyratojen voimakkuuteen vaikuttavat tekijät

Korkiakoski, Mika 27.2.2013 (M. Bister)
Madden-Julian-oskillaation vaikutus mantereiden sademääriin matalilla leveysasteilla

Myllyviita, Sini 16.7.2013 (J. Räisänen)
El Niño -ilmiön simulointi ja ennustaminen mallien avulla

Sointu, Ida 22.5.2013 (P. Verronen; J. Räisänen)
GOMOS-instrumentin päiväpuolen otsonimittaukset. Vertailu MLS-instrumentin havaintoihin

Takkunen, Juhani 14.10.2013 (T. Hussein)
Spatial Transport of Indoor Aerosol Particles Inside Baroque Library Hall

Törmä, Anniina 29.5.2013 (J. Rauhala; J. Räisänen)
Derecho Baltiassa ja Suomessa 8. elokuuta 2010

Ukkonen, Peter 1.4.2013 (J. Räisänen)
Klimatförändringens inverkan på kraftiga åskväder och tromber

Wickström, Siiri 3.12.2013 (T. Vihma; J. Räisänen)
Temperaturinversioner i det arktiska gränsskiktet. Fallstudie från Svalbard våren 2010.

Ylinen, Kaisa 11.3.2013 (E. Saltikoff; J. Räisänen)
Näkyvyyden ja tutkakaiun voimakkuuden välinen riippuvuus lumisadetapauksissa


Geofysiikka


Tähtitiede

Kiiveri, Kimmo 1.7.2013 (H. Kurki-Suonio)
Planck-satelliittidatan simulointi: Kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn aikajärjestetystä datasta taivaankartoiksi

Nikula, Petter 11.12.2013 (A. Finoguenov)
Photometric Observations and Spectrum Measurements of Distant Galaxy Clusters on October the 15th 2013


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Ahonen, Lauri 2.5.2013 (I. Koponen)
Lämpötilan mittaaminen mikro- ja nanokokoluokissa

de Vocht, Miikka 31.5.2013 (I. Koponen)
Vertailu lukio- ja yliopisto-opiskelijoiden näkemyksistä yliopisto-opiskelusta

Lampimäki, Josiina 9.12.2013 (I. Koponen)
Fysiikan opetus kiinnostavaksi tytöille

Palomäki, Katja 24.5.2013 (I. Koponen)
Fysiikan opettajan opetuksen taustalla vaikuttavia ontologisia ja epistemologisia käsityksiä

Schroderus, Anne 31.5.2013 (I. Koponen)
Käsityksiä kansalaisten suhtautumisesta fysiikkaan ja fysiikan opetukseen

Tolvanen, Laura 26.9.2013 (I. Koponen)
Kerronnallinen draama fysiikan opetusmenetelmänä