Fysiikan laitoksessa hyväksytyt LuK-tutkielmat v. 2014

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja; tarkastaja)
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv


Fysiikka

Lampilahti Janne 8.5.2014 (T. Nieminen, H. Manninen; M. Kulmala)
Ilmakehän hiukkasmuodostuksen kehitys ajassa ja paikassa havumetsäympäristössä

Latikka Mika 22.8.2014 (R. Ras; P. Tikkanen)
Superhydrophobic Surfaces: Theory and Applications

Pekkarinen Satu 5.5.2014 (J. Valve. J. Vanhanen; J. Valve - E. Rauhala)
Kartiokeila-TT:n laadunvalvontatulosten automaattinen analysointi käyttäen Catphan 504 fantomia

Pentikäinen Juha 21.3.2014 (R. Vainio, E. Haeggström; E. Haeggström)
Radiation Detector Interface for Aalto-1 Nanosatellite

Prittinen Taneli 30.7.2014 (V. Eltsov; A. Annila)
He-3 NMR with a SQUID-based equipment

Sairanen Viljami 11.10.2014 (M. Kortesniemi - S. Savolainen)
Modulaation siirtofunktion määrittäminen pallofantomilla

Sundell Veli-Matti 22.10.2013 (A. Kuronen)
Kvanttilaskenta

Tikkanen Olli-Pekka 25.4.2014 (T. Yli-Juuti; M. Kulmala)
Aerosolihiukkasten kasvu rikkihapon tiivistymisen seurauksena


Teoreettinen fysiikka

Ala-Lahti Matti 6.10.2014 (H. Vehkamäki) Molekyylien klusteroituminen ammoniumioniin sekä molekyyliklustereiden kokeellisten ja simuloitujen jakaumien vertailu

Aro Antti 8.10.2014 (H. Kurki-Suonio) Planckin kosemisen mikroaaltotaustan mittaukset ja ACDM-kosmologia

Ikonen Joni 16.10.2014 (K.Rummukainen)
Yleiskatsaus neutriino-oskillaatioihin

Koivunen Niko 15.9.2014 (J. Niskanen; E. Keski-Vakkuri)
WKB-approksimaatio

Käki Sebastian 30.10.2014 (J. Ramäisamänen)
Yleisen omegayhtälön numeerinen ratkaisu

Muszynski Johann 31.1.2014 (F. Djurabekova)
Mechanisms of Dislocation Nucleation on a Near-Surface Void

Tenkanen Tuomas 3.4.2014 (K. Huitu)
Vacuum Stability in the Standard Model


Meteorologia

Heikkinen Liine 13.8.2014 (M. Äijälä, M. Ehn; M. Ehn )
Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu havumetsässä

Ilkka Ville 2.5.2014 (J. Räisänen)
Lämpötilan havaittu vaihtelu pohjoisella napa-alueella 1900-luvun alun jälkeen

Jurvanen Juha-Pekka 25.11.2014 (J. Rinne - T. Vesala)
Sateen vaikutus metaaniemissioihin Siikanevan suoalueella

Karusto Nina 30.10.2014 (J. Räisänen - V. Sinclair)
Kapeat kylmät rintamat synoptisessa skaalassa ja mikroskaalassa

Kurppa Mona 24.3.2014 (L. Järvi - A. Nordbo)
Pystysuuntaisen pienhiukkasvaihdon ajallinen ja paikallinen vaihtelu Helsingin ydinkeskustassa

Latvala Anna 28.3.2014 (M. Bister, L. Riuttanen; M. Bister)
Madden-Julian-oskillaation vaikutus sademääriin kuudella luotausasemalla Intian valtamerellä ja läntisellä Tyynellä valtamerellä

Laurila Terhi 7.2.2014 (T. Ruuskanen, M. Kajos; T. Ruuskanen)
Nitraattiradikaalin pystyprofiili havupuumetsässä

Mäntykannas Markus 30.4.2014 (J. Räisänen)
Miksi kasvihuonekaasujen lisääntyminen lämmittää eniten pohjoista napa-aluetta?

Peräkylä Otso 13.8.2014 (M. Ehn, T. Petäjä)
Monoterpeenien hapetuksen ajallinen vaihtelu ja vaikutus tuoreiden pienhiukkasten kasvuun havumetsän yllä

Raittila Jukka 28.3.2014 (H. Järvinen)
Jäätävistä sateista Suomessa

Rantanen Mika 15.4.2014 (J. Räisänen)
Merivirtojen aikaansaaman lämmönkuljetuksen vaikutus ilmastoon

Rasi Riku 14.5.2014 (T. Perttula; J. Räisänen)
Pseudosatelliittikuvien luominen HIRLAM- ja HARMONIE-ennustekentistä

Tuononen Minttu 28.2.2014 (V. Sinclair; J. Räisänen)
Uusanalyysit pohjoisen napa-alueen ilmaston kuvaajina

Virman Meri 3.12.2014 (M. Bister)
Tuulen pystyväänteen vaikutus trooppiseen syklogeneesiin ja troppisten syklonien voimistumiseen


Geofysiikka

Juva Katriina 06.10.2014 (M.Leppäranta)
NEMO Nordic-merimallin hydrografian validointi pohjoisella Itämerellä

Jutila Arttu 1.12.2014 (M.Leppäranta)
Lumipeitteen kantokyky ja siihen vaikuttavat metamorfoosiprosessit

Kokkonen Tom 2.6.2014 (M. Leppäranta)
Jääpatojen aiheuttamat ongelmat ja niiden torjuntamenetelmät

Smedberg Ilmari 17.6.2014 (S. Heinonen; I. Kukkonen)
Kairareiässä tehtävien tiheysmittausten ja akustisten mittausten käytöstä kallioperätutkimuksissa


Tähtitiede

Järvelä Emilia 29.1.2014 (J. Nevalainen)
Dark Matter in Galaxy Clusters

Lahén Natalia 26.2.2014 (P. Johansson)
Galaksienväliset vuorovaikutukset

Lahtinen Merli 11.4.2014 (M. Granvik)
Maankaltaiset eksoplaneetat

Saajasto Mika 14.2.2014 (M. Juvela)
Tähtienvälinen pöly - havainnot ja mallintaminen

Siltala Lauri 3.11.2014 (T. Hackman - P. Käpyla)
DI Psc ja litium-rikkaat punaiset jättiläiset

Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Gustafsson Eeva 25.2.2014 (I. Koponen)
Lämmönsiirto ruuanlaitossa - lämpöopin opettaminen arkielämän kontekstissa

Marjala Mirja-Riitta 8.8.2014 (T. Mäntylä)
Opetustyön tietopohja sekä opettaminen ja oppiminen jaksoissa

Savola Piia 19.5.2014 (I. Koponen)
Fysiikan opettajan haasteet mekaniikan opetuksessa

Syrjö Anne 4.11.2014 (I. Koponen)
Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 fysiikan sisälöt ainereaalikokeissa 2006-2013