Instruktioner vid vanliga problemsituationer

Etapp, beskärningslagen, ansökan om tilläggstid


Etapp, vad är det och hur fortsätter man därifrån?

Med hjälp av Etapp-systemet följer man med att studerandena blir klara inom rimliga tidsgränser.


Vad är begränsningslagen?

Begränsningslagen är en lag, med vilken man begränsar studietiden för de som börjat studera 1.8.2005 eller senare. De rekommenderade studietiderna är enligt lagen följande:

  • lägre högskoleexamen (kandidatexamen): tre läsår
  • högre högskoleexamen (magistersexamen): två läsår
  • lägre ja högre högskoleexamen (kandidat- och magistersexamen): fem läsår

Om den studerande har beviljats studierätt för både lägre och högre högskoleexamen har denne även rätt att utföra de beviljade avhandlingsarbetena totalt två år utöver den sagda tiden, alltså maximalt sju läsår för hela utbildningen.

Om den studerande har beviljats studierätt för endast högre högskoleexamen, har denne rätt att överskrida tiden med två år, alltså maximalt fyra läsår för hela utbildningen.

Om den studerande inte håller sig inom de sagda tidsramarna (inklusive de två extra åren), kan matematisk-naturvetenskapliga fakulteten bevilja denne mera tid för att slutföra sina studier. Mera information om ansökan om tilläggstid finns här.

Mera information angående lagen om begränsad studietid hittas från matematisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsidor.


Hur ansöker man om mera studietid för att slutföra sina studier?

Instruktioner om hur man ansöker om mera studietid hittas från matematisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsidor.Utexamineras som kandidat i naturvetenskaper eller som filosofie magister


Vad betyder fältet "Suoritustaso" i studiehelhetsblanketten?

Med fältet "Suoritustaso" i studiehelhetsblanketten menas vitsordet som erhållits från kursen, det kan vara endera en nummer (1-5) eller godkännt.