Att bli fysikstuderande

Opiskelijoita
työelämään, kuvattuna ylhäältä.

Välkommen till att studera de fysikaliska vetenskaperna tillsammans med 1000 andra grund- och forskarstuderande!

Man söker till utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna via den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Varför till Helsingfors Universitet?

Den vetenskapliga nivån vid fysikinstitutionen, lärarpersonalen och det internationella anseendet är av toppnivå i världen.

I alla världens universitetsrankingar är Helsingfors universitet i fysik det enda i Finland bland de 200 toppuniversiteten.

I Shanghai-rankingen är vi i gruppen 51-75,

Taiwan-ranking-lista på plats 122 och

I QS-rankingen (tidigare Times Higher Education ranking) i gruppen 51-100.

Studierna

Institutionen bjuder på undervisning i fem ämnen: fysik, teoretisk fysik, meteorologi, geofysik och astronomi. Av dessa kan vilket som helst tas som huvudämne, och några av de andra som biämne.

Under studiernas lopp öppnas många alternativ i alla ämnen. Dessa alternativ omfattar flera olika forskningsområden samt deras tillämpningar i olika områden av samhället och näringslivet.

Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet har den största och mångsidigaste undervisningsutbud i Finland.

Enligt den europeiska utvärderingsorganisationen CHE tillhör institutionen som den enda i Finland till spetsen av 1,3 procent i Europa inom området för matematik och naturvetenskap.

Undervisningen och examina iakttar de krav som forskningen och arbetslivet utanför universitetet ställer.

De av institutionen utexaminerade är specialister i de fysikaliska vetenskaperna och verksammar både i Finland och utomlands. De utexaminerade placerar sig till sådana uppgifter i universitet, industrin, näringslivet och skolorna som bra motsvarar deras utbildning.

Lärarutbildning och pedagogisk forskning i fysik

Fysikundervisningen i skolorna har stor betydelse för fysikkunnande i samhället. Under de närmaste åren pensionerar sig en stor del av dagens fysiklärare. På grund av bland annat detta är fysiklärarutbildningen och dess utvecklande en av institutionens viktigaste uppgifter.

Lärarutbildningen ordnas i nära samarbete med institutionen för lärarutbildning och övningsskolorna inom den beteendevetenskapliga fakulteten. Fysiklärarutbildningen har haft en central roll när man har utvecklat nya pedagogiska metoder, t.ex. fysiklärarlinjens verkstad.

Stödcentret för fysikpedagogik och inlärning F2k