Laboratorier :: Detektorlaboratorium

Detektorlaboratorium

Kuva puhdastilasta

Detektorlaboratoriet stöder den experimentella forskningen och utvecklingen av detektorer i Finland, och är gemensamt för Forskningsinstitutet för fysik (HIP) och Institutionen för fysik vid Helsingfors Universitet. Laboratoriet tillhandahåller utrymmen och apparatur samt bidrar med avancerad kunskap till forskningsprojekt kring gas- och halvledardetektorer för internationella experiment inom partikel- och kärnfysik.

Aktuella projekt vid laboratoriet ansluter till CMS- och TOTEM-experimenten vid CERN samt till NUSTAR-experimentet vid FAIR/GSI. Laboratoriet stöder även projekt vid elektroniklaboratoriet, som hör till Institutionen för fysik. I mån av möjlighet samarbetar laboratoriet också med externa forskargrupper.