Forskningsområden :: Experimentell partikelfysik

Experimentell partikelfysik

Institutionens forskargrupper inom experimentell partikelfysik deltar i CMS- och TOTEM-experimenten vid LHC-acceleratorn på CERN. Man deltar också i analysen av data från CDF-experimentet vid Fermilabs Tevatron-accelerator.

Detektorlaboratoriet bygger och testar instrument för mätning av spår efter elementarpartiklar. Institutionen deltar även i utvecklingen av acceleratorteknologi för den planerade elektron-positron kollideraren CLIC.