Forskningsområden :: Teoretisk partikelfysik och teoretisk kosmologi

Teoretisk partikelfysik och teoretisk kosmologi

Forskningen inom teoretisk partikelfysik är bred och behandlar frågeställningar inom kvantfält- och strängteorin, inklusive fenomen vid ändliga temperaturer och i icke-kommuterande tidsrymder. Man utforskar både teoriernas struktur och deras fenomenologi, dvs. undersöker hur väl teorierna kan förklara och förutsäga experimentella resultat, såsom mätdata från de experiment som institutionen deltar i.

Inom kosmologin studerar man det tidiga världsalltets egenskaper. Av speciellt intresse är då den kosmiska bakgrundsstrålningens temperaturvariationer, modeller för universums tidiga explosionsartade “inflation”, den mörka energin samt strängkosmologi.

Mer information här.