Forskningsområden :: Observationell kosmologi

Observationell kosmologi

Forskningsgruppen i observationell kosmologi deltar i den europeiska rymdorganisationen ESA:s Planck-projekt samt i förberedelserna för det framtida Euclid-projektet.

Planck-satelliten kartlägger den kosmiska bakgrundsstrålningen med betydligt större noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Mätresultaten påvisar variationerna i det tidiga världsalltets täthet, de “frön” ur vilka galaxerna senare bildades. Den noggranna kartläggningen av täthetsvariationerna stöder skapandet av teorier för hur och varför variationerna ursprungligen uppstod. Planck-gruppen analyserar de inkommande data och utvecklar modeller för att förklara observationerna.

Euclid-satelliten skall kartlägga världsalltets tredimensionella struktur. I första hand vill man lösa problemet med den “mörka energin”, dvs. orsaken till att universums utvidgas i en allt snabbare takt.