Atmosfäfysik

Tehostekuvassa poutapilviä

Inom atmosfävenskaper forskar man i atmosfärens fysikaliska, kemiska egenskaper och i meteorologi.

Tyngdpunkterna inom forskningsområdet är:

  • Aerosoler i atmosfären: hur de inverkar på klimatet och hälsan.
  • Mikrometeorologi: Växelverkan mellan ekosystem och atmosfären samt kolsänkor.
  • Beräkningsmetoder inom meteorologi: klimatforskning, förbättring av väderprognosernas tillförlitlighet, beräkningar på Mars atmosfär.
  • Väderradar: Forskning i som leder till förbättrad mättekniken.

Inom enheten för de atmosfäriska vetenskaperna arbetar över 140 forskare, fortsättningsstuderande och förvaltning.