Ilmakehän aerosolihiukkaset ja ionit

Atmosfärens aerosolpartiklar och joner
Atmosfärens aerosolpartiklar har mångahanda egenskaper, vilket gör att det är utmanande att mäta dem. Det finns inget mätningsinstrument, som skulle kunna mäta alla dessa egenskaper. Metoderna för att iaktta partiklar mindre än 3 nm håller till och med ännu på att utvecklas. Vi mäter bland annat partiklarnas och jonernas mängd, storlek och optiska egenskaper. Gruppen har speciellt koncentrerat sig på att utvidga partikelmätningarnas tillämpningsområde till molekylnivå, vilket är väsentligt för att kunna forska hur partiklar bildas i atmosfären.

De viktigaste forskningsmetoderna:

 • långvariga mätningar på våra mätningsstationer (speciellt på SMEAR-stationerna i Värriö, Hyytiälä och Helsingfors)
 • kampanjmässiga mätningar runt om i världen
 • laboratoriemätningar i våra egna lokaler, eller i samarbete med andra inhemska eller utländska forskningsinstitutioner
 • instrumentutveckling
  • Gruppmedlemmarna bland annat planlägger, genomför och övervakar mätningar ute på fältet eller i laboratoriet, konstruerar, testar och kalibrerar mätningsutrustning, och analyserar samt presenterar resultaten. Mätningsprojekten kräver oftast internationellt samarbete och våra forskare har fått resa överallt från Amazonas regnskog till Antarktis. Som mätningsplattform har fungerat bl.a. master, torn, bilar, tåg, skepp, flygplan, varmluftsballonger och en zeppelinare.

   Grupp hemsida

   gruppledaren
   PhD Manninen, Hanna
   hanna.manninen@helsinki.fi
   +358504156797