Atmosfärmodellering

Atmosfärmodellering


mod

Gruppen för atmosfärmodellering fokuserar på att förbättra förståelsen av fysikaliska, meteorologiska och kemiska mekanismer i den lägre delen av troposfären. Dessa omfattar utsläpp av biogena flyktiga organiska föreningar (BVOC) från olika ekosystem, särskilt den boreala regionen, och deras vertikala och horisontella fördelningar och kemiska reaktionsvägar. Gruppen undersöker också bildning och tillväxt av sekundära organiska aerosoler (SOA) i det atmosfäriska gränsskiktet och strävar efter att öka förståelsen - vilken fortfarande är långt ifrån fullständig - för molnbildning samt molndroppars aktiveringsmekanismer. Vi strävar efter att finna parameteriseringar som senare kan tillämpas i klimatprognoser för att minska deras betydliga osäkerheter.

Gruppen använder flera olika modeller: nolldimensionella boxmodelle MALTE-BOX, endimensionella atmosfäriska gränsskiktsmodellen SOSAA och tredimensionella högupplösta regionala modellen FLAMO. För att förstå effekten av turbulens inom de olika processerna vi arbetar med används - Large Eddy Simulation - (LES) modellen ASAM och den detaljerade småskaliga modellen PENCIL-CLOUD. En fördel med att köra alla dessa modeller inom samma grupp är att vi kan testa teorier och koppla in moduler i flera modeller och över flera storleksskalor. Ett exempel är aerosolmodulen UHMA (University of Helsinki Multicomponent Aerosol model). En kort beskrivning för varje enskild modell och relaterade referenser finns på gruppens hemsida eller kan beställas från gruppledaren Dr Michael Boy.

Gruppens hemsida