Urban och inomhus aerosoler och hälsoeffekter


Urban och inomhus aerosoler och hälsoeffekter

Luftburna partiklar .aerosoler- anses numera vara ett av de allvarligaste luftvårdsproblemen och utgör ett reellt hot mot människans hälsa och välbefinnande. Det finns flera källor för aerosoler och de flesta ligger inom städer. De viktigaste är lokala bensin och dieselavgaser och vedeldning.

Den urbana och inomhus aerosoler och hälsoeffekter grupp syftar till att studera och förstå luftkvalitet i olika miljöer. Arbetet kombinerar fältstudier tillsammans med olika typer av modellering. Tyngdpunkten ligger i realtid och långsiktiga mätningar med särskild uppmärksamhet på ultrafina och nanometer stora partiklar .

Grupp hemsida