Beräkningsaerosolfysik

Forskningsgruppen i aerosolberäkningsfysik arbetar för att fördjupa den teoretiska förståelsen av hur de allra minsta molekylklustren i atmosfären bildas. Vi använder en palett av olika beräkningskemiska och teoretiska metoder från molekyldynamiksimulationer till termodynamik för att kunna beskriva kluster av olika storlekar: från några få svagt sammanbundna molekyler till stora, termiskt stabila nanopartiklar med hundratals molekyler. Vi behandlar molekylernas växelverkan med allt från kinetisk gasteori och bulkvätskeapproximationer till noggranna kvantkemiska beräkningar av elektronstrukturen. Vi verifierar våra modeller genom jämförelse till laboratorieexperiment, arbetar för att förstå vad som händer med molekylkluster i olika mätningsinstrument, och testar sannolikheten av diverse partikelbildningsmekanismer i olika atmosfäriska förhållanden.

Grupp hemsida

gruppledaren
Hanna Vehkamäki
Hanna.Vehkamaki@helsinki.fi
050-4154747