Virtaamat ja jäteveden leviäminen suomalaisilla järvillä

Tehostekuvassa fysiikan etupihan taideteosta

Tutkija

  • Anni Jokiniemi

Tavoitteena on selvittää mahdollisimman tarkasti veden ja erityisesti vesistöihin laskettavan puhdistetun jäteveden virtaukset. Työ on osa laajempaa projektia, jossa tutkitaan jäteveden sisältämän typen kulkua ja prosessien toimintaa vesistössä. Tutkimusalueina on yhteensä neljä järveä. Näistä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan rajalla sijaitseva Vanajavesi on tehokkaimman tutkimuksen kohteena ja siellä on tehty eniten mittauksia. Muut vertailussa mukana olevat järvet ovat Keurusselkä, Petäjävesi ja Kuuhankavesi.

Menetelmät

Mittausaineiston pohjana ovat kaikilla järvillä tehdyt lämpötilan ja sähkönjohtokyvyn mittaukset purkuaukkojen ympärillä. Niistä selviää mm. lämpötilakerrostuneisuus ja johtokykyisemmän jäteveden sijainti. Vanajavedellä on otettu myös vesinäytteitä ja tehty merkkiainekoe, missä seurattiin rodamiini WT-merkkiaineen leviämistä järvessä. Paikalla on myös jatkuvasti dataa keräävä virtamittari.

Lepaanvirta kesällä 2011

Lepaanvirta kesällä 2011

Kenttätöitä Petäjävedellä

Kenttätöitä Petäjävedellä