Forskning

Kunskapsdatabaserna

Från jordens inre till rymden och från Big Bang till framtiden

Forskningen på insitutionen görs inom de mest aktuella och viktigaste grenarna av 2000-talets fysik.

Forskningen görs inom fyra tyngdpunktsområden.

Materialfysik forskar inom experimentell och beräkningsfysik, omfattar ett mycket brett område från nanostrukturer till biomaterial. Den nyttjar anläggningar vid de stora internationella forskningsinstituten, som ESRF, CERN och ITER.

Elementarpartikelfysik samlar data vid stora forskningscentra och analyseras av forskare vid institutionen, inom ramen för internationella kollaborationer. Institutionens forskningsgrupper deltar mycket brett i experiment som görs vid CERN i Genève.

Inom atmosfärvetenskaper forskar man i atmosfärens fysikaliska, kemiska egenskaper och i meteorologi. Tyngdpunkterna inom forskningsområdet är aerosoler i atmosfären: hur de inverkar på klimatet och hälsan, mikrometeorologi, och väderradar.

Geofysik och astronomi forskar kring vår planet, solsystemet, galaxhopar och hela universums skala, nära anknytet med partikelfysikalisk kosmologi.