Materialfysik

Internationellt samarbete

Tehostekuvassa iloisia
opiskelijoita.

Till materialfysikens uppgifter hör att utföra forskning på hög internationell nivå samt forskarutbildning. Verksamheten bygger på kontinuerlig växelverkan mellan forskning och undervisning.

Den vetenskapliga kompetensen är baserad på den interna verksamheten, samt på nyttjande av anläggningarna vid de stora internationella forskningsinstituten, som ESRF, CERN och ITER. Vår forskning, som utförs av materialfysikforskare inom experimentell och beräkningsfysik, omfattar ett mycket brett område från nanostrukturer till biomaterial. Årligen produceras ca. 110 internationella vetenskapliga artiklar.

Till tyngdpunktsområdet hör 56 personer, av vilka 18 är forskare, 27 är fortsättningsstuderande och 11 sysslar med stödfunktioner.