Elektroniklaboratoriet

Elektroniklaboratoriet

Elektroniklaboratoriet har specialiserat sig på elektronik och datorstödda mätmetoder. Laboratoriets tyngdpunkt ligger i att utveckla kvantitativa mätmetoder och –instrument för industritillämpningar. För att stöda dessa målsättningar fokuserar vårt forskningsarbete på flera tillämpade fysikaliska områden. Huvudsakliga forskningsområden är ultrasonik, fotoakustik, fiberoptik och konfokalmikroskopi.

Vi använder optiska och akustiska metoder för ett brett forskningsarbete. Särskilt intresserade är vi av att reda ut kopplingen mellan struktur och mekaniska egenskaper.

Våra forskningsinstrument är huvudsakligen planerade av oss själva. Optikinstrumenteringen representeras av en stroboskopisk interferometer för vitt ljus för mätningar av MEMS-strukturer, en optisk pinsett för en-molekyl biofysikaliska tillämpningar samt en Schlieren-apparat för visualisering av ultraljudsfält. För ultraljudets del utför vi mångsidig lineär och olineär instrumentation inom ett brett frekvensområde (10 kHz – 100 MHz). Vi undersöker ytterligare FPGA- och mikrokontrollerbaserade realtida återkopplingstillämpningar.


Kontakperson:
  • prof. Edward Haeggström
  • tel. 02941 50684
  • email edward.haeggstrom[at]helsinki.fi