Laboratoriet för elektroniska strukturer

Laboratoriet för elektroniska strukturer

Laboratoriets forskningsområden är fasta tillståndets fysik, mjuka kondenserade materiens fysik, biofysik och tillämpad fysik som innefattar även medicinsk bildframställning. Tyngdpunkten för forskningen ligger på både eksperiment och beräkningar om växelverkningsprocesser mellan materia och strålning. Forskningen utförs dels i laboratoriet, där konventinella röntgenkällor används, och dels vid synkrotronanläggningar utomlands, huvudsaklingen vid ESRF (Grenoble, Frankrike).

Laboratoriet har ett brett urval av olika instrument för röntgenmätningar. Till dessa hör pulverdiffraktometrar, en 4-cirkel diffraktometer med heliumkryostat samt olika anordningar för röntgendiffraktion (WAXS) och röntgenspridning (SAXS). Utöver dessa har laboratoriet flera röntgenspektrometrar, som täcker ett brett energiområde, samt både konventionella röntgenrör och en strålningskälla med roterande anod.

Mätutrustning:

 • Diffraktions- och röntgenspridningsanordning (WAXS, SAXS) med röntgenrör, Montell-optik och areadetektor
 • Pulverdiffraktometer för fasta ämnen och vätskor
 • 4-cirkel diffraktometer
 • Fluorescensutrustning för analys av mjuk röntgenstrålning
 • Spektrometrar
 • Mekanisk testapparat för töjning och draghållfasthetsmätningar
Kontakpersoner:
 • prof. Arto Annila
 • tel. 0442047324
 • email arto.annila[at]helsinki.fi
 • doc. Simo Huotari
 • tel. 02941 50638
 • email simo.huotari[at]helsinki.fi
 • doc. Mikko Hakala
 • tel. 02941 50625
 • email mikko.o.hakala[at]helsinki.fi