Jonstrålelaboratoriet

Jonstrålelaboratoriet

I jonstrålelaboratoriet studeras fenomen som äger rum i fast materia under och efter jonbestrålning. Dessa forskningsområden omfattar

 • Växelverkan och inbromsning av energetiska joner i materia
 • Inducerade effekter på materia på grund av jonbestrålning
 • Växelverkan mellan defekter, värd- och implanterade atomer
 • Diffusion och löslighet av orenhetsatomer Produktion av nya material
 • Analys av jonimplanterade och bestrålade material

Jonstråleteknik ger möjligheter för forskning och teknologi för att modifiera olika egenskaper hos metaller, halvledare, keramiska material, plaster och organiska ämnen, och för att tillverka nya material från dessa.

Laboratoriets experimentell apparatur inkluderar:

 • TAMIA, 5 MV tandem accelerator, vilken mest används för
  • Accelerator massspektrometri Elastisk rekylanalys
  • In situ bestrålning och positronanalys av material vid olika temperaturer
  • Rutherford tillbakaspridning
 • KIIA, 500 kV implanter
  • Rutherford tillbakaspridning, och möjlighet till kanalisering av joner i kristallina material
 • Sputtering apparat för stegvis klyvning av material implanterade med radioaktiva spårämnen
Kontaktersoner:
 • dos. Pertti Tikkanen
 • tel. 02941 50006
 • email pertti.tikkanen[at]helsinki.fi
 • FD Vesa Palonen
 • tel. 02941 50010
 • email vesa.palonen[at]helsinki.fi