Medicinsk fysik

Medicinsk fysik

I forskning av medicinsk fysik kombineras akademisk grundforskning, samt befrämjandet av sjukhusets verksamhet. I medicinsk fysik tillämpar man begreppen, principerna och metodologierna från de exakta vetenskaperna och utnyttjar dem i medicinsks forskning och arbete. Den främsta målsättningen är att utveckla effektiva diagnos- och terapimetoder, samt utveckling av kvalitetskontroll och optimering av medicinsk användning av strålning. Teknologi, som används i sjukhus, är omfattande d.v.s. från ultraljud till acceleratorer som används i strålningsterapi. Således kräver forsknings- och utvecklingsarbete goda kunskaper i både teknologi och fysik. I radiologi, onkologi, nukleärmedicin, klinisk neurofysiologi och fysiologi spelar medicinsk fysik en speciellt viktig roll.

Medicinsk fysik är tvärvetenskaplig med samarbetspartners från Gumtäkt, Vik och Mejlans campus. De viktigaste forskningsprojekten genomförs i samarbete med universitetssjukhuset (HNS) och är fokuserade på följande teman:

  • Borneutroninfångingsterapi (BNCT) i behandling av tumörer
  • Dosimetri i diagnostik och terapi
  • Radiologiska modaliteter

  • Kontaktperson:
    • prof. Sauli Savolainen
    • tel. 09 471 72595
    • email sauli.savolainen[at]helsinki.fi