Simuleringar i materialfysik

Simuleringar i materialfysik

För att förstå experimentella resultat behövs simuleringar av fenomenet. Numeriska metoder används i stor utsträckning inom materialfysik. Gruppen för beräkningsfysik har i sin användning beräkningsmetoder som omfattar många tid- och längdskalor, från kvantmekaniska beräkningar på atomär nivå och pikosekund tidsskalor upp till kontinuum modeller av material och makroskopiska tidsskalor.

I början användes simuleringar i samband med jonstråleexperiment långt från termodynamisk jämvikt. Nuförtiden användes simuleringar också vid många jämviktsfenomen.

Gruppen har till sitt förfogande datorklustrar vid kumpula campus och superdatorer vid finska IT-centret för vetenskap, CSC.


Kontaktpersoner:
  • prof. Kai Nordlund
  • tel. 02941 50007
  • email kai.nordlund[at]helsinki.fi
  • doc. Antti Kuronen
  • tel. 02941 50083
  • email antti.kuronen[at]helsinki.fi
  • doc. Tommy Ahlgren
  • tel. 02941 50648
  • email tommy.ahlgren[at]helsinki.fi