Mikrotomografilaboratoriet

Mikrotomografilaboratoriet

Mikrotomografilaboratoriets viktigaste instrument består av en unik mikrotomograf med integrerad röntgendiffraktionsapparatur. Mikrotomografen är av modell 180 NF och har installerats av Phoenix|x-ray Systems & Services GmbH. För att nå den bästa möjliga resolutionen, som är under en mikrometer, bör de avbildade provens diameter vara under 20 millimeter. Maximidiametern för en provbit är 120 mm. Rekonstruktion och visualisering kan utföras av t.o.m. 32 gigabits dataobjekt.

Den största möjliga accelerationsspänningen, som kan användas, är 180 kV. Således kan apparaturen användas för undersökning av många olika slags material. Aktuella eller avslutade forskningsprojekt innefattar forskning av träd, mineralprov, mjuka material, fossiler och ben, keramiska material samt elektroniska komponenter. Eftersom mikrotomografi är ett nytt forskningsområde, som utvecklas snabbt, finns det möjligheter för samarbete på ett vidsträckt vetenskapligt område.

Enligt planerna, kommer mikrotomografilaboratoriet att utnyttja även andra röntgenmetoder, som fluorescens-, röntgendiffraktions- och röntgenspridningsmätningar. Dessa möjliggörs av en apparatur, som innefattar det integrareda mikrofokus-röntgenrör (av typ IµS, tillverkare Incoatec GmbH) och olika detektorer. Tomografiapparaturens uppbyggnad, där alla instrument är i ett enhetligt och öppet utrymme, gör det möjligt att använda sig av även andra röntgenmetoder, utan att flytta provet från tomografen.

μCT reconstruction of
    wood (Pinus sylvestris)
En µCT-rekonstruktion av träd (Pinus sylvesteris). Voxelstorleken i rekonstruktionen är 1,8 µm. Cellväggarna har illustrerats med grönt. I bilden syns även en del kvarbiliven sav, som illustrerats med en mörkare nyans av grönt.

μCT reconstruction of
    jaw fragment of a moose (Alces alces alces)
I µCT-rekonstruktion ses en del av tänderna och käken från en älg (Alces alces alces). Från bilden kan ben, tandben och tandemalj lätt urskiljas.

The head of fly
Huvudet på en stackars fluga. Voxelstorleken i rekonstruktionen är 1,75 µm.

Titta på animationerna i olika format: HTML 5 video, GIF, AVI, MPEG, OGG, eller WMV .

Kontaktperson:
  • FD Heikki Suhonen
  • tel. 02941 50013
  • email heikki.suhonen[at]helsinki.fi