Nanomateriaalien laboratorio

Laboratoriet för nanomaterial

I laboratoriet för nanomaterial är forskningen fokuserad på de grundläggande och för tillämpningar viktiga egenskaperna för nanosystem och nanostrukturer, som producerats med hjälp av kluster- och jonstrålar. Vi använder de båda välkända 'top-down' och 'bottom-up' metoderna då vi försöker besvara de grundläggande frågorna: Hur kan man forma inbäddade- och ytstrukturer, och hur kan man modifiera dem för att ge dem önskade egenskaper och funktionalitet? För detta, används kluster- och jonstrålars fördelar för att manipulera ämnena i nanoskala, för att modifiera, tillverka och karakterisera material.

Laboratoriets verksamhet innefattar också forskning på självorganisering av klustrar, aggregation på ytor, och undersökning av termiska, strukturella, elektriska och magnetiska egenskaper. För att utveckla fungerande nanoelektroniska tillämpningar, måste man grundligt förstå låg-dimensionella strukturers (tunna filmer 2D, nanotrådar 1D och nanopartiklar 0D) storleks- och spinberoende för kvantfenomen, mesoskopiska transportfenomen, samt termiska och mekaniska egenskaper. Forskningen i vårt laboratorium innefattar allt detta.

I laboratoriet finns följande experimentella tekniker tillgängliga:

 • Jonimplantering
 • Elektron- och jonsputtering deposition
 • Jonstråle torretsningsanläggning för att producera nanostrukturer
 • Atomkraftmikroskop, tunnelmikroskop
 • Lågenergidiffraktion
 • Augerelektronspektroskopi
 • Lågenergi jondeposition (under konstruktion)
 • Atomkraft- och tunnelmikroskopi i ultra hög vakuum vid önskad temperatur
 • Kylapparatur (10 mK) Ugnar för värmebehandling av provbitar (upp till 1500 C)
 • Terahertsspektroskopiapparatur
Contact person:
 • doc. Vladimir Tuboltsev
 • tel. 02941 50009
 • email vladimir.tuboltsev[at]helsinki.fi