Forskningsområden

Egenskaper och modifiering

Den nuvarande forskningen fokuserar på material som har betydelse för nanoteknik, mikro- och optoelektronik, spinntronik, fusionsteknologi och partikeldetektorer. Materiens egenskaper studeras både med hjälp av beräkningsfysik och med olika mätningstekniker som baserar sig på jonstrålar, röntgen, ultraljud och interferometri. Utrustning som används för dessa olika mätningstekniker beskrivs i detalj under respektive laboratorieprofil.

Jonstrålar erbjuder unika möjligheter för modifiering av olika egenskaper hos metaller, halvledare, keramik, plast och organiska, samt för tillverkning av nya material från dessa. De används också allmänt för att studera och producera tunnfilmer. Vårt forskningsprogram omfattar studier som syftar till att förbättra t.ex. friktion, slitage, hårdhet, korrosionsbeständighet, och optiska och elektriska egenskaper hos material.

Synkrotronstrålningens mångsidiga egenskaper gör den till en av de viktigaste verktygen inom materialfysikens forskning. Oelastisk röntgenspridning och absorptionsspektroskopi används som ett verktyg för att karakterisera de elektriska egenskaperna hos nya material, fysiken i mobiltelefonernas batterier är ett exempel på tillämpningar.

Exempel på ämnen relaterade till egenskaper och modifiering

  • Växelverkan och inbromsning av energiska joner i fasta ämnen
  • Växelverkan mellan defekter, värd- och implanterade atomer
  • Diffusion och löslighet av orenhetsatomer
  • Egenskaper hos jonimplanterade och bestrålade material
  • Fasta ämnens magnetiska egenskaper
  • Plasma-vägg växelverkan i fusionsreaktorer
  • Utveckling av jonstrålebaserade tekniker för karakterisering