Forskningsområden

Strukturer och dynamik

För att förstå olika materials makroskopiska egenskaper, t.ex. termisk och elektrisk ledning, mekaniska, magnetiska och optiska egenskaper, måste man förstå strukturen för materialet. Den kompletta bilden kräver strukturell information på alla hierarkiska nivåer från och med den elektroniska strukturen på atomär nivå, till nano- och mikroskalor och ända till det makroskopiska området.

Den statiska strukturella informationen är en viktig utgångspunkt, men den kan dock inte ensam beskriva materiens beteende under inre och yttre dynamiska förändringar. Därför behövs dynamiska studier av material under påverkan av elektromagnetiska fält, temperatur, tryck, ultraljud, spänning och kemiska reaktioner. Dessa studier är nära relaterade till materialfysikens forskningsprogram för materiens egenskaper och modifiering.

Inom materialfysiken andvänds mångsidiga instrument för strukturella studier, vilka inkluderar mikroskopi på atomär nivå, röntgen diffraktometrar och spektrometrar, jonstrålebaserade analysmetoder, samt röntgenskanning, ultraljud och laser instrumentering. Forskningsprogrammet i biofysik genomförs i nära samarbete med Vik campus, som bidrar till programmet med ett modernt NMR-laboratorium.

Materialfysikens starka teoretiska och numeriska forskning strävar också till att förklara de strukturella och dynamiska egenskaperna hos material. I materialforskning har beräkningsfysiken, som har nära samarbete med den experimentella forskningen, en mycket stark roll. Detta samarbete mellan experimentell, teoretisk och beräkningsfysik är nyckeln till framgångsrik vetenskaplig forskning.