Besök hos institutionen för fysik

Besök hos institutionen för fysik

Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet erbjuder grupper av gymnasister, skolelever och andra möjlighet att bekanta sig med sin verksamhet.

Vid den allmänna presentationen av institutionen blir man bekant med institutionens forskningsarbete och arbetsbeskrivningen av en fysiker, samt med fysikstudierna och ansökningsproceduren. Under besöket bekantar man sig vanligtvis också litet noggrannare med något av våra laboratorier under ledning av en forskare som arbetar där, varvid besökarna får en närmare bild av fysikforskningen och av en fysiker i sitt arbete. Beroende på forskningsområdet kan det vara möjligt att bekanta sig med olika mät- och forskningsinstrument eller att göra små studentarbeten och demonstrationer.

Ett besök i institutionen för fysik tar vanligtvis 1-2 timmar. För att komma överens om ett besök bör man kontakta institutionens PR-ansvarig.

Institutionen för fysiks PR-ansvariga

Otso Peräkylä

e-post: physics@helsinki.fi
tel. +358 50 448 0036

PL 64 (Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet