Tutkimuksen esittely

Osaamistietokannat

Maan ytimestä avaruuteen ja alkuräjähdyksestä tulevaisuuteen

Laitoksen tutkimus keskittyy tieteellisesti tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Tutkimustulokset julkaistaan korkeatasoisimmissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa. Tutkijoilla on laajat kansainväliset kontaktit ja heitä kutsutaan pitämään esitelmiä ja seminaareja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Laitoksessa on runsaasti ulkomaisia tutkijoita ja tutkijavieraita. Tutkimuksen tuloksilla on näkyvä ja pitkäaikainen vaikutus tiedeyhteisössä.

Laitoksessa tehtävään tutkimukseen liittyvät paitsi tutkijat myös perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, elinkeinoelämä, yhteiskunta ja muut sidosryhmät.

Tutkimus on keskittynyt neljälle painoalalle.

Materiaalifysiikassa tutkimus suuntautuu ionisäteiden ja synkrotronisäteilyn avulla tehtävään perus- ja soveltavaan tutkimukseen laitoksen laboratorioissa ja suurissa kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuureissa, kuten ESRF. Nanotieteen tutkimushankkeet ovat monitieteisiä. Energiaan liittyvä tutkimus tehdään kansainvälisenä yhteistyönä, kuten JET ja ITER. Tutkimusta tehdään myös lääketieteellisen fysiikan alueella.

Ilmakehätieteiden tutkimus suuntautuu ympäristön tilan ja kehittymisen tutkimukseen. Globaali ilmastonmuutos asettaa haasteita tutkimukselle. Kokeellisen tutkimuksen peruskivenä ovat SMEAR-tutkimusasemat.

Hiukkasfysiikan tutkimuksessa laitos on vahvasti mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa, erityisesti CERN.

Geotieteissä tutkimus suuntautuu vesikehän ja kiinteän maan geofysiikan tutkimukseen. Tähtitieteen, kosmologian ja avaruusfysiikan tutkimuksessa laitos osallistuu kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, ESA, NASA, EUMETSAT, NOT ja ESO. Kosmologiassa tutkimukseen kuuluu myös osallistuminen Planck-satelliittihankkeeseen.

Laskennallinen tutkimus liittyy kokeelliseen ja teoreettiseen tutkimukseen kaikilla painoaloilla.