Ilmakehän aerosolihiukkaset ja ionit

Ilmakehän aerosolihiukkaset ja ionit
Ilmakehän aerosolihiukkasten mittaamisen tekee haastavaksi suuri vaihtelevuus niiden koossa, muodossa, koostumuksessa ja pitoisuuksissa. Ei ole olemassa laitteistoa, joka kattaisi kaikki mitattavat ominaisuudet tai kokoluokat, ja toisaalta pienimpien alle 3 nm hiukkasten havaintomenetelmäin ovat vasta kehitteillä. Mittaamme mm. ilmakehän hiukkasten ja ionien pitoisuutta, kokojakaumaa ja optisia ominaisuuksia. Erityisesti ryhmä on keskittynyt laajentamaan hiukkasmittausten kokoaluetta kohti molekyylitasoa, mikä oleellista hiukkasmuodostuksen tutkimuksen kannalta.

Tärkeimpiä tutkimusmetodeja:

  • pitkäaikaiset kenttämittaukset tutkimusasemilla (erityisesti SMEAR-asemilla Värriössä, Hyytiälässä ja Helsingissä)
  • kampanjaluonteiset mittaukset ympäri maailmaa
  • laboratoriomittaukset omassa laboratoriossa tai yhteistyönä koti- tai ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa
  • laitekehitystyö
Ryhmäläisten toimenkuva on monipuolinen sisältäen mm. kenttämittausten ja labrakokeiden suunnittelua, toteutusta ja valvontaa, mittauslaitteistojen rakennusta, testausta ja kalibrointia, mittausohjelmien koodausta sekä tulosten analysointia ja esittelyä. Mittausprojektit edellyttävät usein laajaa kansainvälistä yhteistyötä, ja mittauskampanjat vievät ryhmän tutkijoita aina Antarktikselta Amazonin sademetsiin. Mittausalustoina ovat toimineet mastot, tornit, junat, autot, kuumailmapallot, lentokoneet, laivat sekä ilmalaivat.

Ryhmän kotisivut

Ryhmänjohtajat
Hanna Manninen
hanna.manninen@helsinki.fi
+358504156797

Katrianne Lehtipalo
katrianne.lehtipalo@helsinki.fi

Tuukka Petäjä
Tuukka.Petaja@helsinki.fi
050-4155278