Dynaaminen meteorologia

Dynaaminen meteorologia

Dynaamisen meteorologian ryhmällä on monia eri tutkimusaiheita, jotka kaikki liittyvät maapallomme säähän ja ilmastoon.Tällä hetkellä tutkimuksemme kolme pääaihetta ovat:

  • 1. Trooppisen syvän kostean konvektion muodostuminen ja sen merkitys keskileveysasteiden pitkän aikavälin sään ennustettavuuteen sekä ilmastonmuutokseen
  • 2 Ilmakehän aerosolien ja mikrofysikaalisten prosessien vuorovaikutukset laajan skaalan virtauksen kanssa sekä nykyisessä että tulevassa ilmastossa
  • 3 Keskileveysasteiden säähäiriöiden ja hydrologisen kierron dynamiikka muuttuvassa ilmastossa

  • Hyödynnämme tutkimuksessamme säähavaintoja, uusanalyysiaineistoja sekä numeerisia ilmakehä- ja ilmastomalleja. Katso ryhmämme kotisivuilta lisää tietoa tutkimuksestamme.

    Yhteystiedot

    Ota yhteyttä joko prof. Heikki Järviseen tai FT Victoria Sinclairiin saadaksesi lisätietoa ryhmästämme. Yhteystietomme löytyy täältä (rullaa alaspäin Ilmakehätieteiden osaston kohdalle).