Ilmakehämallinnus

Ilmakehämallinnusryhmä


mod

Ilmakehämallinnusryhmässä pyrimme ymmärtämään ilmakehän alaosien fysikaalisia, meteorologisia ja kemiallisia prosesseja. Näihin kuuluvat biogeeniset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (BVOC) jotka ovat peräisin eri ekosysteemeistä, pääpainon ollessa pohjoisten havumetsien tutkimuksella, sekä näiden kemikaalien jakautumisen ilmakehän eri osiin ja niiden kemialliset reaktioreitit. Tutkimme myös sekundääristen orgaanisten aerosolien (SOA) muodostumista ja kasvua ilmakehän rajakerroksessa ja niiden roolia pilvipisaroiden aktivoitumisessa ja pilvien muodostumisessa . aihe jota ei vielä ymmärretä läheskään täydellisesti. Yritämme löytää näille prosesseille paratmetrisoituja kuvauksia joita voidaan hyödyntää ilmastomalleissa ja vähentää ennustusten epävarmuutta.

Ryhmämme käyttää useita eri malleja, kuten 0-ulotteinen laatikkomalli MALTE-BOX, 1-ulotteinen rajakerrosmalli SOSAA ja 3-ulotteinen alueellinen malli FLAMO. Ilmakehän turbulenssin vuorovaikutusta muiden prosessien kanssa tutkimme käyttäen suurten pyörteiden (LES) simulointimallia ASAM ja tarkkaa pienen mittakaavan virtauslaskentamallia PENCIL-CLOUD. Käyttämällä useita eri ilmakehän prosesseja eri mittakaavoissa kuvaavia malleja samassa tutkimusryhmässä voimme testata teorioita ja niiden pohjalta ohjelmoituja alamoduuleja samaan aikaan eri mittakaavoissa. Tästä on esimerkkinä aerosolimoduuli UHMA (University of Helsinki Multicomponent Aerosol model). Kuvaukset ryhmämme malleista löytyvät ryhmän sivuilta, ja lisää tietoa myös saa ottamalla yhteyttä ryhmän johtajaan Michael Boyhin.

Ryhmän kotisivut

Ryhmänjohtaja
Michael Boy
Michael.Boy@helsinki.fi
050-4154760