Kaupunki- ja sisäilma aerosolit sekä terveysvaikutukset


Kaupunki- ja sisäilman aerosolit sekä terveysvaikutukset

Kaupunki-ilman aerosolit ovat merkittävimpiä ihmisten terveyteen vaikuttavia ympäristöriskejä. Aerosolihiukkaset ovat peräisin lukuisista lähteistä ja niistä merkittävä osa on peräisin kaupunkiympäristöstä. Koska ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan erilaisissa sisätiloissa, terveysriskien kannalta on keskeistä ulkoilman saasteiden kulkeutuminen sisätiloihin sekä sisälähteiden vaikutus.

Kaupunki- ja sisäilman aerosolit sekä terveysvaikutukset .ryhmä tutkii ja pyrkii ymmärtämään ilman epäpuhtauksia erilaisissa ympäristöissä. Työ koostuu kenttämittauksista sekä erilaisten mallien käyttämisestä. Keskeisiä lähtökohtia ovat mittausten reaaliaikaisuus sekä pitkäkestoisuus ja erityinen mielenkiinto kohdistuu ultrapieniin ja nanohiukkasiin.

Ryhmän kotisivut

Ryhmänjohtaja
Kaarle Hämeri
Kaarle.Hameri@helsinki.fi
+358-40-5684487