Kaupunkimeteorologia

Nykypäivänä yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupunkialueilla ja altistuu siten kaupunki-ilmastolle. Tämä paikallinen ilmasto aiheutuu ihmisten toiminnan ja maankäytön muutosten seurauksena, sillä nämä prosessit muokkaavat lämmön, kosteuden ja ilman epäpuhtauksien vaihtoa maanpinnan ja ilmakehän välillä verrattuna luonnollisempiin ympäristöihin. Nämä vaihtoprosessit vaikuttavat voimakkaasti ympäristöömme, sillä ilman epäpuhtaudet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja ottavat osaa ilmaston muutokseen, kun taas lämmön ja veden vaihdot muokkaavat paikallisia lämpöoloja, veden kiertoa sekä alailmakehän sekoittumista.

Kaupunkimeteorologian ryhmä pyrkii ymmärtämään ja ennustamaan kaupunki-ilmaston takana olevia prosesseja yhdistämällä mittauksia ja mallittamista. Lämmön, veden ja ilman epäpuhtauksien mittaaminen perustuu pääasiassa pyörrekovarianssi menetelmään, kun taas mallittaminen keskittyy energian ja veden kiertoon kaupunkialueilla.

Ryhmän kotisivut

Ryhmänjohtaja
Leena Järvi
leena.jarvi@helsinki.fi
050-3110371